BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gemra Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wrogie czy przyjazne przejęcie? : Enea kupuje Bogdankę - case study
Hostile Takeover or Friendly Acquisition? : Enea Buys Bogdanka - Case Study
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 485-493, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Fuzje i przejęcia, Wrogie przejęcie
Mergers and acquisitions, Hostile takeover
Note
streszcz., summ.
Company
ENEA SA, Bogdanka
,
Abstract
Cel - Zbadanie bezprecedensowej transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kiedy to państwowa firma znajdująca się w WIG20 ogłasza wezwanie na inną firmę z tego indeksu i dochodzi do przejęcia. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy było to wrogie, czy przyjazne przejęcie. Metodologia badania - Badanie oparte jest na metodzie case study oraz zawiera elementy analizy danych wtórnych. Wynik - Nieprecyzyjność definicji wrogiego i przyjaznego przejęcia oraz duży dynamizm badanego procesu uniemożliwiają stwierdzenie jednoznaczne jakiego charakteru była to transakcja. Poszczególne jej etapy miały charakter zarówno wrogiego przejęcia jak i przyjaznej transakcji. Oryginalność/wartość - Artykuł podejmuje stosunkowo nową transakcję, która miała miejsce na jesieni 2015 roku. Jest przykładem zastosowania definicji dotyczącej charakteru przejęć do konkretnego przypadku jaki miał miejsce w gospodarce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To examine the unprecedented transaction on the Warsaw Stock Exchange, when the state-owned company listed on the WIG20 takes over another company listed on the same index. This article is an attempt to answer the question whether it was a hostile or friendly takeover. Design/methodology/approach - The study is based on a case study method and contains elements of secondary data analysis. Findings - Inexact definition of hostile takeovers and friendly acquisitions and large dynamism of the investigated process causes the inability to clearly assess the nature of the transaction. Separate parts of the transactions can be assessed both hostile and friendly acqusition. Originality/value - Article describes relatively new transaction, which took place in Autumn of 2015. This is an example of application of the definition regarding the character of the particular case of acqusition that took plece in the economy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baca-Pogorzelska K. Współpraca Bogdanki z JSW ma sens. Pobrano z: http://www.parkiet.com/artykul/988118. html (10.01.2016).
 2. Frąckowiak W. (2009). Fuzje i przejęcia. Podstawowe pojęcia. W: W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia. Warszawa: PWE.
 3. Herdan A., Antolak L. (2005). Połączenia przedsiębiorstw - teoria i praktyka. Kraków: Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Kabaciński B. (2015). Cechy przedsiębiorstw będących celem przejęcia w świetle dotychczasowych badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, 525-536.
 5. Korpus J. (2012). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w warunkach niestabilności rynku. W: R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Korpus J. (2013). Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Lewandowski M. (2011). Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa: WIG-Press.
 8. Pajuro E. NWR nie przejmie Bogdanki. Pobrano z: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/339089,nwr-nie-przejmie- -bogdanki,id,t.html (10.01.2016).
 9. Pater I. (1999). Łączenie spółek akcyjnych w drodze przyjaznego przejęcia. Kraków: Dom Wydawniczy Ostoja.
 10. Sasiak R. (2000). Fuzje i przejęcia spółek publicznych. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 11. Szczepankowski P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Szymański M., Nogalski B. (2011). Obrona przed wrogim przejęciem. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 13. Wieczerzak-Krusińska A. Enea wypowiedziała LW Bogdanka kontrakt na dostawy węgla. Pobrano z: http://www. parkiet.com/artykul/24,1438018-Enea-wegiel-z-Bogdanki-za-drogi.html (10.01.2016).
 14. www.enea.pl (10.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-42
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu