BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rolbiecki Stanisław (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Piszczek Piotr (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Title
Effect of the Forecast Climate Change on the Sweet Cherry Tree Water Requirements in the Bydgoszcz Region
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/3, s. 1559-1568, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja roślinna, Produkcja owoców, Zmiany klimatyczne, Zasoby wodne
Crop production, Production of fruits, Climate change, Water resources
Note
summ.
Abstract
The aim of the present research has been an attempt at estimating the water requirements of sweet cherry tree in 2016-2050 in the Bydgoszcz region drawing on the forecast temperature changes. The paper draws on the forecasting of mean monthly temperature for the Bydgoszcz region in 2011-2050 according to the climate change scenario for Poland SRES: A1B (Bąk, Łabędzki 2014). The water requirements of the sweet cherry tree have been determined based on the indispensable precipitation determined by Kemmer and Schulz. The water requirements were calculated for the period January through December and May through September for each year in the 35-year period (2016-2050). The reference period was made up by a 35-year period immediately preceding it (1981-2015). In 2016-2050 in the Bydgoszcz region, in the light of the forecast temperature change scenarios, one can expect an increase in the water requirements of the sweet cherry tree. Determined with the Kemmer and Schulz method, the required annual (January-December) optimal total precipitation will increase for the sweet cherry tree from 532 mm to 746 mm (by 214 mm, which accounts for 40%). The optimal precipitation trend equations show that in the reference period (1981-2015), calculated with the Kemmer and Schulz number, the optimal annual precipitation was increasing in the sweet cherry tree in each pentad by 2.4-3.0 mm. In the forecast period (2016-2050) the water requirements will increase, however, in each pentad within a much greater range, from 13.0 to 14.5 mm. In the summer period (May through September) determined by Kemmer and Schulz, the total precipitation optimal for the sweet cherry tree, expressing the water requirements, in 2016-2050 will increase by 107 mm.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk B., Łabędzki L. 2014. Thermal conditions in Bydgoszcz region in growing seasons 2011-2050 in view of expected climate change. Journal of Water and Land Development 23: 2014, p. 21-29.
 2. Dzieżyc J. 1988. Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa, 1988, p. 1-415.
 3. Łabędzki L. 2009. Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 7-18.
 4. Rozpara E. 2005. Intensywny sad czereśniowy. Hortpress Warszawa, 2005, p. 1-246
 5. Rzekanowski Cz. 1989. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie najważniejszych gatunków drzew owocowych w warunkach sadu produkcyjnego. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 35: 1989, p. 1-79.
 6. Rzekanowski Cz. 2009. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 2009, p. 19-27.
 7. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St. 2000. The influence of drip irrigation on yields of some cultivars of stone fruit-bearing trees in central Poland under different rainfall conditions during the vegetation season. Acta Horticulturae 537, Vol. 2: 2000, p. 937-942.
 8. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St., Żarski J. 2001. Potrzeby wodne i efekty produkcyjne stosowania mikronawodnień w uprawie roślin sadowniczych w rejonie Bydgoszczy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 478: 2001, p. 313-325.
 9. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki St. 2011. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych 1: 2011, p. 51-63.
 10. Słowik K. 1973. Deszczowanie roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa, 1973, p. 1-129.
 11. Treder W., Pacholak E. 2006. Nawadnianie roślin sadowniczych. W: Nawadnianie roślin (pr. zbior. pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka), 2006, p. 333-365.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.3.116
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu