BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luciński Witold (Politechnika Łódzka)
Title
Zagadnienia ochrony środowiska w praktyce działań funduszy private equity
Environmental Issues in the Practice of the Private Equity Funds
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 517-525, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Ochrona środowiska, Fundusze private equity, Instytucje finansowe
Environmental protection, Private equity funds, Financial institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba udowodnienia tezy, że fundusze private equity - instytucje na wskroś komercyjne - w niedalekiej przyszłości mogą być zainteresowane inwestycjami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska i na poparcie takiego stanowiska można już w chwili obecnej na świecie znaleźć symptomy takiego podejścia. Metodologia badania - Autor przedstawił trzy przypadki prezentujące zmianę kierunków w traktowaniu zagadnień związanych z szeroko rozumiana ochroną środowiska przez instytucje o nastawieniu komercyjnym. Wynik - Kwerenda literaturowa, podobnie jak i przedstawione przykłady rozwiązań dobitnie przekonują, że od drogi kojarzącej rentowność działań ludzkich i dbałość o środowisko naturalne nie ma odwrotu, co stanowi istotne novum w stosunku do praktyki, jaką ludzkość wypracowała w minionych wiekach; Oryginalność/wartość - Zagadnienia dbałości o środowisko naturalne oraz rentowności działań ludzkich do niedawna były na przeciwległych biegunach ludzkich działań. Środowisko było zasobem, który można było w dowolny sposób wykorzystywać, najczęściej w sposób rabunkowy. W artykule są dowody na to, że ten sposób myślenia odchodzi bezapelacyjnie w przeszłość i że będziemy świadkami coraz częstszych działań mających na celu osiąganie wymiernych efektów w sensie komercyjnym przy braku dewastacji środowiska, a nierzadko działania będą ukierunkowane na jego pełną restaurację.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article attempts to prove the thesis that private equity funds - ex definition commercial entities- in the near future may be interested in investments related to the protection and restitution of the environment. Design/methodology/approach - The author presents three examples, showing the change of direction in the treatment of issues related to the broadly understood environmental institutions with a commercial attitude. Findings - Literature review and presented examples of solutions strongly argue that there is no turning back from the road connecting the profitability of human activities and care for the environment. Please note that this is an important novelty in relation to the practices that humanity has developed in past centuries. Originality/value - Care for the environment and profitability of human activities, until recently, were on opposite poles of human activities. The environment was a resource that could be used in any way most often predatory manner. The article placed evidence that this way of thinking goes irrevocably to the past. Already today we are witnessing increasingly frequent actions aimed at achieving measurable results in a commercial sense in the absence of environmental devastation. And what's more, not infrequently activities will be focused on its full restoration.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber L. (2010). Post-Crisis Britain: What Is to Be Done? Vital Speeches International, 2 (4).
 2. Bigham R., Fisher S. (2007). Green Files. The Amazing Tales of Companies who Turned Environmental Consciousness into Profit. Salt Lake City, Utah: Pollution Engineering April.
 3. Campbell D., Campbell M. (2008). The economic impact of private equity 360o. The Ashridge Journal.
 4. EVCA Public Policy Priorities (2005). EVCA Zaventem Belgium.
 5. EVCA Public Policy Priorities (2007). Private Equity and Venture Capitali. An Engine for Economic Growth, Competitiveness and Sustainability EVCA Zaventem.
 6. Glossary (2005). EVCA Zaventem Belgium.
 7. Glossary (2012). Business and Biodiversity Offsets Programme. Washington D.C.: BBOP.
 8. Kaplan S.N., Schoar A. (2003). Private Equity Performance: Returns, Persistence and Capital Flow. MIT Sloan School of Management. Working Paper 4446-03.
 9. Kaplan S.N., Stromberg P. (2008). Leveraged Buyouts and Private Equity. Journal of Economic Perspectives, 22 (4).
 10. Lambooy T., Levashova Y. (2011). Opportunities and challenges for private sector entrepreneurship and investment in biodiversity, ecosystem services and nature conservation. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 7 (4).
 11. Payne J. (2011). Private Equity and Its Regulation in Europe. European Business Organization Law Review, 12, 559-585.
 12. Pedroni P.M. i in. (2013). A Partnership Approach to Addressing Applied Ecological Research Needs of an Oil and Gas Business. Journal of Applied Ecology.
 13. Raport (2002). Annual survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity. EVCA Yearbook.
 14. Raport (2010a). Biodiversity Offsets and The Mitigation Hierarchy: A Review of Current Application in the Banking Sector. PricewaterhouseCoopers LLP.
 15. Raport (2010b). The Globalization of Alternative Investments Working Papers Volume 3: The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010. World Economic Forum. Genewa.
 16. Raport (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. UNEP.
 17. Raport (2012). Innovative Use of Financial Instruments and Approaches to Enhance Private Sector Finance of Biodiversity. Final Summary. Report to European Commission Directorate - General Environment, Economics for the Environment Consultancy Ltd (eftec). London.
 18. Raport (2012). Biodiversity Offsets and The Mitigation Hierarchy: A Review of Current Application in the Banking Sector. PricewaterhouseCoopers LLP.
 19. Raport (2013). Putting a price on value. PwC Global PE Responsible Investment Survey. London.
 20. Raport (2015). Net Positive Impact on Biodiversity. The conservation case. International Union for Conservation of Nature (IUCN). Gland, Switzerland.
 21. Rucai L. (2015). The Green Desert Entrepreneur, Kubuqi International Desert Forum, Special Report. China Today.
 22. Tallis H. i in. (2015). Mitigation for One & All: An Integrated Framework for Mitigation of Development Impacts on Biodiversity and Ecosystem Services. Environmental Impact Assessment Review.
 23. Wahl, P. (2009). International Financial Markets and Development. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 65 (1). DOI:10.4102/hts.v65i1.284.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-45
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu