BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hryniewicka Magdalena (Cardinal Stefan Wyszynski University)
Title
Innovativeness of Enterprises in Masovian Voivodeship, Poland, Case Study
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 2, s. 187-201, tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie innowacyjne, Studium przypadku
Enterprise innovation, Innovative management, Case study
Note
summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
The paper addresses significant and pressing issues concerned with enterprise innovations. The objective of the paper is to discuss enterprise innovations as illustrated by the example of the Mazovia Province. The paper is organized in three sections. The first section investigates selected definitions and types of innovations. The second section depicts innovations in the Mazovia Province with respect to long-term development documents. While the third section provides a brief overview of the Mazovia Province and enterprise innovations presented using five indicators. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowski P.F. (2011), Przedsiębiorstwa XXI wieku, "Europejski Doradca Samorządowy", t. 17, nr 2.
 2. Cavagnoli D. (2011), A Conceptual Framework For Innovation, An Application to Human Resource Management Policies in Australia, "Innovation: Management, Policy& Practice", Vol. 13, April.
 3. Damanpour F. (1992), Organizational Size and Innovation, "Organization Studies", Vol. 13, No. 3.
 4. Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa.
 5. Fiedor B. (1979), Teoria innowacji, Warszawa.
 6. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa.
 7. Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa.
 8. Portret woj. Mazowieckiego 2010-2014 (2015), GUS, Warszawa.
 9. Raport z badania (2012) Ocena wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, Warszawa.
 10. Rocznik Demograficzny (2014), GUS.
 11. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020.
 12. Tidd J., Bessant J. (2009), Managing Innovation. Integrating Technological, "Market and Organizational Change", England.
 13. Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych, Warszawa.
 14. Smith D. (2006), Exploring Innovation. McGraw-Hill Education, UK.
 15. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 16. Stabryła A., Małkus T. (2012), Strategie rozwoju organizacji, Kraków.
 17. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze.
 18. Garcia R., Calantone R. (2002), A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology, A Literature Review, "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 19.
 19. Salavou H. (2004), The Concept of Innovativeness: Should we Need to Focus?, "European Journal of Innovation Management", Vol. 7, No. 1.
 20. Wojciechowski A., https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=zC2xVIC7Io6V8APmiIDgBQ#q=-definicje+innowacyjno ci+do+procesu.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu