BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kapusta Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
The Role of Risk Management in the Group Operating in the Area of the Mining Industry
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 581-590, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Górnictwo, Zarządzanie ryzykiem, Grupa kapitałowa
Mining sector, Risk management, Capital group
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problemu zarządzania ryzykiem w grupach kapitałowych działających w branży wydobywczej w Polsce. W szczególności przedstawiono ryzyko związane z czynnikiem ludzkim, wskazano przyczyny "błędów" ludzkich w przedsiębiorstwach wydobywczych, wskazano także "dobre praktyki", które powinny być wdrożone w grupach kapitałowych działającychw przemyśle wydobywczym.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to introduce the problem of risk management in capital groups operating in the mining sector in Poland. In particular the risks associated with the human factor is shown. The main causes of "mistakes" human mining companies are also described as well as identified the 'good practice' which should be implemented in capital groups operating in the polish mining industry.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chong Y.Y., Brown E.M. (2001). Zarządzanie ryzykiem projektu. Kraków: Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna.
 2. Encyklopedia Zarządzania. Pobrano z: mfiles.pl/pl/index.php/Grupa_kapitałowa.
 3. Holliwell J. (2001). Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: K.E. Liber.
 4. Kaczmarek T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
 5. Kaczmarczyk T. (2010). Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
 6. Kutschenreiter-Praszkiewicz I. (2012). Systemy bazujące na wiedzy w technicznym przygotowaniu produkcji części maszyn. Seria Rozprawy Naukowe nr 42. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 7. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2013). Analiza i pojęcia grupy kapitałowej w polskiej gospodarce i literaturze ekonomicznej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1).
 8. Piszcz A. (2013). Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3 (2).
 9. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej JSW SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku. Pobrano z: https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2015.
 10. Smaga E. (1995). Ryzyko i zwrot w inwestycjach. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 11. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWE.
 12. www.tauron.pl (25.04.2016).
 13. Zastawa M. (2007). Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem. V Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce "Strategie Zarządzania Ryzykiem". Szczyrk.
 14. Zeliaś A. (red.) (1998). Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-51
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu