BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soročan Olʹga (Moldavskaâ èkonomičeskaâ akademiâ)
Title
Oligarhičeskie interesy i "černyj lebedʹ" po-moldavski
Interesy oligarchów oraz "czarny łąbędż" po mołdawsku
Oligarchic Interests and "Black Swan" in Moldovan
Source
Humanities and Social Sciences, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (2), s. 201-208, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Oszustwa finansowe, Korupcja, Siły zbrojne
Financial fraud, Corruption, Armed forces
Note
rez., streszcz., summ.
Country
Republika Mołdawii
Republic of Moldova
Abstract
We współczesnym świecie obserwujemy brak równowagi interesów tak na poziomie globalnym, jak i narodowym. W jednobiegunowym systemie z amerykańską dominacją, wszystkie kraje w różnym stopniu są wciągane w orbitę rosnącego zamieszania - "kontrolowanego chaosu". Światowe elity, aby osiągnąć swoje cele, udają się do aktywnego organizowania rewolucji aksamitnych, zamachów stanu, akcji anty-konstytucyjnych, "wielkiej wędrówki ludów", afer finansowych, sankcji, użycia siły zbrojnej. Przy tym interesy zakulisowe przykrywają ideami demokratyzacji, wolności gospodarczej, partnerstwa i pomocy. Narodowe elity polityczne i związani z nimi przedstawiciele biznesu compradorskiego na wszelkie sposoby lobbijują własne interesy. Poprzez kontrolowanie wszystkich sfer życia społecznego, klany rządzące (tzw. "grupy wpływów") faktycznie podporządkowują, "zagarniają" państwo. Mołdowa, ze względu na swoje położenie geopolityczne (pogranicze między Zachodem i Wschodem, na styku różnych kultur) prezentuje określoną wartość dla wielkich światowych graczy, dlatego jest wciągnięta w orbitę ostrej konfrontacji. Interes dominujących grup/krajów i nasilenie konfrontacji między nimi powodują we współczesnym świecie procesy i zjawiska nieprzewidywalne, niespodziewane, jednak mające istotne konsekwencje. Te wydarzenia i procesy, ze względu na ich "ręczne wykonanie" i dobrą "reżyserię" są trudne do przewidzenia; można je porównać do czarnego łabędzia - ptaka bardzo rzadkiego w przyrodzie. "Czarny łabędź" po mołdawsku to afera sprowokowana przez elitę rządzącą, bezprecedensowa kradzież w systemie bankowym Mołdowy. Skutki tej afery były katastrofalne: znaczna dewaluacja waluty narodowej, gwałtowny skok inflacji, pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju oraz zagrażające zubożenie ludności. (abstrakt oryginalny)

In modern society, there is an imbalance of interests at the global and national levels. In terms of unipolarity, with the American "center of domination", all countries in varying degrees, are drawn into the orbit of the growing confusion - "controlled chaos". The world's elite in order to achieve its objectives actively practicing velvet revolutions, coups, anticonstitutional actions, "great migration of peoples", financial fraud, sanctions, military force. This underhanded interests hide behind the democratization of ideas, economic freedom, partnership and assistance. National political elite and the associated comprador bourgeoisie in every way lobbying their own interests. By controlling all aspects of social life, the ruling clans - "groups of influence" in fact subordinate, "capture" the state. Moldova, due to its geopolitical position (frontier between East and West, at the crossroads of different cultures) is of some value to the world's major players and drawn into the orbit of acute confrontation. Interests dominant groups/countries and intensifying confrontation between them cause in the modern world, unpredictable, unexpected processes and phenomena, but have significant consequences. These events and processes, due to their "hand-made" good and "directing" it is difficult to predict, anticipate, they are comparable with the black swan is very rare in nature. "Black Swan" in Moldovan provoked by the ruling elite and represents an unprecedented theft of the banking system of Moldova. Its devastating consequences were: a significant devaluation of the national currency, a sharp jump in inflation, the worsening economic situation in the country and threatening impoverishment of the population. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hellman S., Geraint J., Kaufmann D. 2000. Seize the State, Seize the Day: An Empirical Analysis of State Capture and Corruption in Transition Economies. Research Working Paper 2444. World Bank, Washington, DC.
  2. Нассим Талеб. «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости». http://gforex.net/knigi/Chyornij lebedj. Pod znakom nepredskazuemosti.pdf
  3. http://ru.sputnik.md/mnenie/20151018/2470332.html#ixzz3ovGOw6cQ
  4. Moldova, Hunting for Missing Millions, Finds Only Ash By ANDREWHIGGINS JUNE 4, 2015
  5. «Ехpert -Group»: Экономика «пожинает плоды» банковской кражи .http://rtr.md/novosti/ekonomika/vsemirnyj-bank-risk-ocherednogomoshennichestva-v-bankovskom-sektore-soxr
  6. Тапиола о вступлении Молдовы в ЕС и об объединении с Румынией https://news.mail.ru/politics/25410292/
  7. http://rtr.md/novosti/ekonomika/expert-group-ekonomika-pozhinaet-plodybankovskoj- krazhi
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu