BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feruś Anna (Politechnika Rzeszowska)
Title
Analiza i ocena spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych z wykorzystaniem nowych modeli kapitalizacji na przykładzie banku ING Bank Śląski
Analysis And Evaluation of Credit for Equal Installments of Principal and Interest with the Use of New Models of Capitalization on the Example of Bank ING Bank Śląski
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 689-699, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Kredyt, Umowa kredytowa
Credit, Credit agreement
Note
streszcz., summ.
Company
ING Bank Śląski SA
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank ING Bank Śląski oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystne zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji KOSS, który ze względu na wysoką dokładność uzyskanych dzięki niemu obliczeń może zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Wykorzystywane do tej pory modele kapitalizacji są bardzo często niekorzystne dla kredytobiorców, gdyż w stosunkowo krótkim czasie powodują zbyt gwałtowny wzrost rat kapitałowych. Model kapitalizacji KOSS można w przyszłości wykorzystać, z korzyścią zarówno dla banku, jak również dla klienta.(abstrakt oryginalny)

The subject of the present article is new strategie of credit allowance by a bank ING Bank Śląski and the rule of credit and interest repay by equal capital instalments have been presented. Plenty of brand new capital models have been found. The models have much slighter increase of capital instalments in time, which are very beneficial, especially in case of long-term loans. The new model of capitalization KOSS have been proposed which due to its high accuracy calculations derived from it can replace the previously used models capitalization. Model capitalization KOSS can be used in the future to the benefit of both the bank as well as for the customer.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borys G. (1996). Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Warszawa- Wrocław: PWN.
  2. Chyliński A. (1997). Excel w bankowości. Warszawa: Biblioteka Bankowca.
  3. Feruś A. (2004). Nowe modele kapitalizacji - analiza spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1042, t. 1. Wrocław.
  4. Feruś A. (2001). Analiza spłat kredytu w banku A w latach 2000-2004. W: Ekonomia i nauki humanistyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 191. Rzeszów.
  5. Gospodarowicz A., Możaryn H. (1998). Identyfikacja i szacowanie ryzyka kredytowego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  6. Kondratowicz-Pietruszka E., Smaga E., Stokłosa K. (1999). Nowe modele kapitalizacji. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej PWSZ w Jarosławiu. Jarosław.
  7. Pawłowska A. (2002). Poziom ryzyka kredytowego a wybór strategii kredytowej banku. Firma i Rynek, 3 (24).
  8. Turlej J. (1994). Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym. Bank i Kredyt, 9.
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2012, poz. 1376, z późn. zm.).
  10. Wąsowski W. (2000). Odsetki w banku. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-60
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu