BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rachuba Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Skała Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Struktura akcjonariatu a polityka kredytowa w bankach Europy Centralnej
Shareholder Structure and Credit Policy in Central European Banks
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 713-721, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Bankowość, Akcjonariat, Polityka kredytowa, Banki krajowe
Banking, Shareholding, Crediting policy, Domestic banks
Note
streszcz., summ., Badania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego "Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej" nr 2015/17/D/ HS4/03118.
Country
Europa Środkowa
Central Europe
Abstract
Celem artykułu jest wstępna analiza polityki kredytowej banków Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem struktury akcjonariatu. W badaniu dokonano przeglądu literatury z zakresu polityki kredytowej, w którym wykazano związki między strukturą akcjonariatu a polityką kredytową, widoczne głównie w okresach kryzysu finansowego. Wstępna analiza danych z banków komercyjnych 10 krajów Europy Centralnej za okres 2003-2013 wskazuje, że występują istotne różnice w polityce kredytowej banków posiadających akcjonariusza zagranicznego i krajowego. Banki zagraniczne silniej ograniczyły akcję kredytową wskutek kryzysu finansowego niż banki krajowe. Z drugiej strony jakość aktywów banków zagranicznych w ostatnich latach jest wyższa, dzięki czemu nie muszą one tworzyć tak wysokich rezerw na należności zagrożone.(abstrakt oryginalny)

The aim of our paper is a preliminary analysis of credit policy of Central European banks, with a particular emphasis on shareholder structure. The study includes a literature review relating to credit policy, describing links between shareholder structure and credit policy, visible mainly during periods of financial crises. A preliminary analysis of data from commercial banks form 10 Central European countries for the period 2003-2013 indicates that there are significant differences in credit policy of banks with a foreign and domestic shareholder. As a result of the financial crisis, banks with foreign ownership are demonstrated to have reduced their credit supply more than domestic banks. On the other hand, asset quality in foreignheld banks has been higher in recent years, which has allowed them to create less loan loss provisions than domestic peers.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen F., Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł. (2015). Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries. Journal of Corporate Finance.
 2. Berger A.N., Udell G.F. (2004). The institutional hypothesis the procyclicality of bank lending behavior. Journal of Financial Intermediation, 13.
 3. Bhaumik S.K., Piesse J. (2008). Does lending behavior of banks in emerging economies vary by ownership? Evidence from the Indian banking sector. Economic System, 32.
 4. Bikker J.A., Metzemakers P.A.J. (2005). Bank provisioning behavior and procyclicality. International Financial Markets, Institutions & Money, 15.
 5. Bonin J.P., Hasan I., Wachtel P. (2005). Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking & Finance, 29.
 6. Chen S.H., Liao Ch.Ch. (2011). Are foreign banks more profitable than domestic banks? Home- and host-country effects of banking market structure, governance and supervision. Journal of Banking & Finance, 35.
 7. Claeys S., Hainz Ch. (2014). Modes of foreign bank entry and effects on lending rates: Theory and evidence. Journal of Comparative Economics, 42.
 8. Cull R., Peria M. (2013). Bank ownership and landing patterns during the 2008-2009 financial crisis: Evidence from Latin America and Eastern Europe. Journal of Banking & Finance, 37.
 9. Degryse H., Havrylchyk O., Jurzyk E., Kozak S. (2012). Foreign bank entry, credit allocation and lending rates in emerging markets: Empirical evidence from Poland. Journal of Banking & Finance, 36.
 10. De Haas R., Korniyenko Y., Pivovarsky A., Tsankova T. (2014). Taming the herd? Foreign bank, the Vienna Initiative and crisis transmission, Journal of Financial Intermediation.
 11. De Haas R., Van Horen N. (2011). Running for the exit: international banks and crisis transmission. European Bank of Reconstruction and Development.
 12. De Haas R., Van Lelyveld I. (2006). Foreign banks and credit stability in Central and Eastern Europe. A panel data analysis. Journal of Banking & Finance, 30.
 13. De Haas R., Van Lelyveld I. (2010). Internal capital markets and lending by multinational bank subsidiaries. Journal of Financial Intermediation, 19.
 14. De Haas R., Van Lelyveld I. (2014). Multinational Banks and the Global Financial Crisis: Weathering the Perfect Storm. Journal of Money, Credit and Banking, Supplement 46 (1).
 15. Ivashina V., Scharfstein D. (2010). Bank lending during the financial crisis of 2008. Journal of Financial Economics, 97.
 16. Lepetit L., Nys E., Rous P., Tarazi A. (2008). Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of Banking & Finance, 32.
 17. Martinez Peria M.S., Moody A. (2004). How foreign participation and market concentration impact bank spreads: evidence from Latin America. Journal of Money, Credit and Banking, 36.
 18. Poghosyan T., Poghosyan A. (2010). Foreign bank entry, bank efficiency and market power in Central and Eastern European Countries. Economics of Transition, 18 (3).
 19. Rossi S.P.S., Schwaiger M.S., Winkler G. (2009). How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks. Journal of Banking & Finance, 33 (12).
 20. Stiroh K. (2004). Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer? Journal of Money, Credit and Banking, 23 (5).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-62
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu