BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza dynamiki rocznych wydatków na służbę zdrowia
Analysis of the Dynamics of Annual Expenditure on Health Care
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 751-760, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Finansowanie ochrony zdrowia, System ochrony zdrowia, Wydatki publiczne, Równania różniczkowe
Health care financing, Health care system, Public expenditures, Differential equations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie analizy dokonywanych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce z uwzględnieniem stochastycznych równań różniczkowych. Metodologia badania - Analizę zaprezentowano z wykorzystaniem modelu procesu stochastycznego przyrostów kosztu otrzymując przedstawione w pracy równanie różnicowe i modelu przedstawiającego zależność między kosztem, tempem wzrostu i przyspieszeniem wzrostu określonym w równaniu różniczkowym. Wynik - Przeprowadzona analiza wydatków na ochronę zdrowia pozwoliła na zaprezentowanie na podstawie wyjściowego szeregu czasowego modelu stochastycznego rozwoju ponoszonych kosztów. Model ten pozwala na wyznaczenie prognoz kosztu na lata następne. Oryginalność/wartość - Badania ukierunkowano i podporządkowano wykorzystaniu teorii procesów stochastycznych do zaprezentowania analizy kosztów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the studies discussed in the paper is an analysis of annual expenditure on health care. The theory of the construction of a differential equations and stochastic model and its estimation method are discussed. One of the most important applications of these models is modelling and forecasting. In order to conduct analyses empirical data were prepared based on the data on annual expenditure on health care published by the Central Statistical Office and Eurostat. The analysis covers the years 2000-2014.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chomątowski S., Sokołowski A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, XXV (2).
 2. Doman M., Doman R. (2004). Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 3. Dryl-Rydzyńska M. (2013). Dostępność usług medycznych a wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV (10).
 4. Edwards C.H., Penny D.E. (2000). Differential Equations and Boundary Value Problems. New Jersey: Prentice Hall.
 5. Gewert M., Skoczylas Z. (2000). Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania. Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS.
 6. http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszech-ne-ubezpieczenie zdrowotne/historia.
 7. Janiga-Ćmiel A. (2006). Wykorzystanie modelu różnicowego do analizy cykliczności wydatków budżetu państwa w zależności od dochodów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1117.
 8. Łyszczarz B. (2014). Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD. Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Meiss J.D. (2007). Differential Dynamical Systems. Philadelphia.
 10. Pieniążek A., Winiarz A., Weiss J. (2007). Procesy stochastyczne w problemach i zadaniach. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 11. Pociecha J. (2010). Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych. Materiały z konferencji "Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy". Warszawa: GUS.
 12. Seliga R., Woźniak A. (2013). Analiza porównawcza sektora usług medycznych w Japonii i USA. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV (10).
 13. Wasiak A., Szeląg P. (2015). Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007- 2011. Finanse i Prawo Finansowe, II (2).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-64
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu