BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łagowski Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012-2014
The Financial Effectiveness in Selected Hospitals from the Lower Silesia Area in the Years 2012-2014
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.2, s. 783-790, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Opieka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia, Szpitalnictwo
Health care, Health care financing, Hospital service
Note
streszcz., summ., Badania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego "Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej" nr 2015/17/D/ HS4/03118.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Cel - Przeprowadzona analiza ma na celu porównanie efektywności finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012-2014. Metodologia badania - Badanie efektywności finansowania wybranych oddziałów szpitalnych przeprowadzono wykorzystując nieparametryczną metodę DEA. Wynik - Wyniki pokazują duże zróżnicowanie wśród badanych jednostek, co oznacza, że możliwa jest poprawa ich funkcjonowania, bez potrzeby zwiększania poziomu finansowania. Oryginalność/wartość - Narodowy Fundusz Zdrowia jako publiczny płatnik nie prowadzi badań dotyczących efektywności wydatkowanych środków, co niestety nie mobilizuje jednostek do podnoszenia swojej efektywności. Niniejsza analiza może stanowić materiał wstępny do szerszego badania problemu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is the comparative analysis of financial effectiveness in selected hospitals from the Lower Silesia area in the years 2012-2014. Design/methodology/approach - the comparative effectiveness test were made by using the nonparametric method - DEA. Findings - the results presents a considerable variation between the medical units that have been surveyed. It was proved that improving functioning of hospitals, without increasing their funding, is possible to achieve. Originality/value - Despite that the National Health Service is one of the greatest public payers, it doesn't conduct researches of effective management of funds in medical units. This comparative analysis can be used as an initial material for an extensive study of the problem.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 6, 429-444.
 2. Ćwiąkała-Małys A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim. Wrocław.
 3. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 3.
 4. Doroszewski W. (red.) Słownik języka polskiego. Pobrano z: http://doroszewski.pwn.pl (20.04.2016).
 5. Drucker P.F. (2005). Warszawa: Praktyka zarządzania.
 6. Farrell M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120, 253-290.
 7. Golinowska S., Sowada C., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świętek I., Kocot E., Seweryn M., Evetovits T. (2012). Kraków: Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania.
 8. Gospodarowicz M. (2000). Procedury oceny i analizy banków. Materiały i Studia, 103.
 9. Holstein-Beck M. (1987). Warszawa: Szkice o pracy.
 10. Liu J.S., Lu L.Y.Y., Lin B.J.Y. (2013). Data envelopment analysis 1978-2010: A citation-based literature survey. Omega, 41 (1).
 11. McGlynn E.A. (2008). Identifying, Categorizing, and Evaluating Health Care Efficiency Measures. Final Report. AHRQ Publication No. 08-0030. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, April.
 12. NFZ (2014). Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 grudnia 2014 r. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (20.04.2016).
 13. NFZ (2015). Sprawozdanie finansowe NFZ za 2014 r. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz (20.04.2016).
 14. OECD.Stat Health Data. Pobrano z: http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT# (20.04.2016).
 15. Palmer S., Torgerson D.J. (1999). Economics notes: Definitions of efficiency. British Medical Journal, 318 (7191), 1136-1136.
 16. Supernat, J. (2005). Zarządzanie. Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-67
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu