BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołowska Monika (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Title
The Role of Agricultural Producers in Building the Social Capital in Rural Areas. Cooperation of Pig Farmers from Babin - Case Study
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2016, t. 43, s. 125-136, rys., bibliogr. 22 poz.
Rural Studies
Issue title
Multifunctional Developmentin Rural Spaces: Challenges for Policy and Planning
Keyword
Kapitał społeczny, Obszary wiejskie, Rolnictwo, Studium przypadku
Social capital, Rural areas, Agriculture, Case study
Note
summ.
Company
Babin
Babin
Abstract
Collective action is one of the most important ways of obtaining competitive advantage of an agricultural farm. This is confirmed by the experience of many countries leading in the development of the agricultural sector. Based on the selected example of the village of Babin, the author presents the cooperation of farmers in the scope of the sale of pig livestock, and identifies transformations in terms of the social capital resulting from the forms of team work. Attention is also drawn to the motives and consequences of collective action.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chlebicka A., 2008, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju grup producentów owoców i warzyw w Polsce, SGG W, Warszawa.
 2. Czapiewska G., 2013, Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 13, pp.165-178.
 3. Defourny J., Nyssens M., 2013, Social innovation, social economy and social enterprise: what can the European debate tell us?, [in:] F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood (eds.), The international handbook on social innovation: collective action, social learning and transdisciplinary research, Cheltenham.
 4. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław.
 5. Grodzicki M., 2015, Dlaczego grupom udaje się podejmować działania? Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom, Ekonomia Społeczna, 1, pp.66-78.
 6. Halamska M., 2008, Organizacje rolników: bilans niesentymentalny, [in:] M. Halamska (ed.), Wiejskie organizacje pozarządowe, IR WiR PAN , Warszawa, pp 103-133.
 7. Halicka E., Rejman K., 2001, Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską - tworzenie grup producenckich, [in:] K. Gutkowska and J. Ozimek (eds.), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wyd. SGG W, Warszawa, pp. 96-122.
 8. Knecht D., 2012, Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej. Stan i perspektywy rozwoju, Monografie, CLIII , Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.
 9. Kossakowska J., 2013, Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990-2012), Biuletyn informacyjny, 2, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa, pp. 2-13.
 10. Kostro K., 2005, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, Gospodarka Narodowa, 7-8, pp. 1-28.
 11. Lemanowicz M., 2004, Grupy producenckie i marketingowe i ich wpływ na pozycje konkurencyjną rolników na rynku, Acta Scientarium Polonorum, Oeconomia, 3.
 12. Maj H., 2011, Rolnictwo [in:] W Janicki (ed.), Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo- -gospodarka, pp. 138-152.
 13. Michna W., 2010, Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej gospodarki, IER iGŻ PIB , Warszawa.
 14. Olson M., 2012, Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 15. Ostrom E., Ahn T.K., 2007, The meaning of social capital and its link to collective action, Workshop in Political Theory and Policy Analysis Working Paper, W07-19.
 16. ^ Porowski M., 2014, Polska produkcja trzody chlewnej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Magazyn hodowcy, 3, pp. 12-20.
 17. Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 18. Strategia rozwoju kapitału społecznego, 2012, Komitet Stały Rady Ministrów, Warszawa.
 19. Tomczak P., 2009, Grupy producentów rolnych jako nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 17, pp. 201-212.
 20. Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 1994, Schematyczna mapa gleb Lubelszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
 21. Wesołowska M., Dobrowolski J., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji środków UE przez polskie rolnictwo w 2008 r., Studia Obszarów Wiejskich, 24, pp. 43-57.
 22. Zakrzewska M., 2013, Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, pp. 79-96.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.43.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu