BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knasiński Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój systemu controllingu w POL-EKO-APARATURA SP.J. - studium przypadku
Development of Controlling System in POL-EKO-APARATURA SP.J. - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 37-51, tab.,rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rachunkowość i controlling
Keyword
Wdrażanie systemów controllingu, Koszty zmienne, Struktura przedsiębiorstwa
Implementation of controlling systems, Variable costs, Structure of company
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwo POL EKO APARATURA SP.J. w 1990 r. rozpoczęło swoją działalność od sprzedaży kilku produktów. Przez 25 lat swojej działalności znacznie rozszerzyło swoją ofertę oraz rozwinęło proces produkcyjny, nie zmieniając jednocześnie systemu księgowego. Szczegółowa i rzetelna ocena rentowności jest możliwa tylko wtedy, gdy za rozwojem przedsiębiorstwa podąża sposób pomiaru, wyceny, rozliczania i kalkulacji kosztów. W związku z tym podjęto decyzję o wdrożeniu działań controllingowych, których zadaniem jest zarówno poprawa organizacji pracy, jak i uzyskanie wiarygodnych informacji na temat kosztów i rentowności. Konieczne było zarówno wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej oraz polityce magazynowej, jak i w planie kont. Opracowany także został wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych. Celem artykułu jest przedstawienie zadań controllingu na tle wcześniejszych rozwiązań.(abstrakt autora)

POL-EKO-APARATURA SP.J. has started activity in 1990. At the beginning, company was selling only a few types of products, but now (after 25 years) it manufactures and sells many types of laboratory devices and equipment. Detailed and reliable evaluation of profitability is possible only when enterprise develop together with methods of measurement, valuation, accounting and cost calculation at the same time. Unfortunately, during this period POL-EKO-APARATURA SP.J. have not developed its method for calculation of costs. Therefore, the profitability analysis became overall and unreliable. Management of the company made the decision to initiate a controlling process. The main goals of controlling are improvement of work organization and proper system of cost calculation. Organization had to change organizational structure, storage policy and chart of accounts. Controlling needs a new tool to monitor all processes. In this connection company created a tool named multi-level and multi-block marginal costing. This article presents the tasks of controlling on the background of earlier approaches.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C., Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, New York 2010, s. 520-522, za: B. Nita B., Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 194.
  2. Jemielniak D., Latusek D., Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, WSPiZ, Warszawa 2005, s. 92.
  3. Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków zastosowań w warunkach polskich, Semper, Warszawa 1998, s. 27, za: E. Nowak, Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 49.
  4. Sierocki R., Zintegrowane systemy informacyjno-analityczne w realizacji systemów controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1101 (2006), s. 153.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu