BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Książkiewicz Dorota (Uniwersytet Gdański)
Title
Bezpieczeństwo informacji w procesie morskiej spedycji kontenerowej
Data Security in Maritime Container Forwarding Processes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2016, nr 60, s. 61-70, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 1
Keyword
Spedycja, Transport morski
Freight forwarding, Sea transport
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Cyfryzacja współczesnej gospodarki umożliwia szybki transfer coraz większej ilości informacji oraz ich przetwarzanie. Procesom gospodarczym towarzyszy nieustanna cyfrowa wymiana danych pomiędzy uczestnikami, którzy posługują się rozmaitymi narzędziami IT wspomagającymi ich działalność i umożliwiaj- ącymi efektywną komunikację oraz przepływ dokumentów. Ilość danych generowanych i gromadzonych w przedsiębiorstwach rośnie w bardzo szybkim tempie, dodatkowo większość z tych danych ma charakter informacji poufnych, stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstw. Kradzież informacji staje się coraz częściej celem cyberataków, których ofiarami padają przedsiębiorstwa z wszystkich branż i sektorów gospodarki - w tym również firmy z sektora transportu i spedycji. Bezpieczeństwo danych zawartych w przekazywanych komunikatach ma kluczowe znaczenie dla powodzenia rynkowego przedsiębiorstw i staje się integralną częścią strategii konkurencyjnych. Świadomość zagro- żeń wynikających z charakteru procesów występujących w przedsiębiorstwie oraz ocena ryzyka ich wystąpienia są integralnymi elementami procesu zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń, jakie wynikają z konieczności gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych towarzyszących procesom w morskiej spedycji kontenerowej wraz ze wskazaniem możliwości ograniczenia ryzyka ich wystąpienia. (fragment tekstu)

International economy undergoes a continuous process of data digitalization. The process gives way for cost savings, time saving and higher level of data accuracy as companies adopt electronic communication tools and electronic data transfer. Freight forwarders use information and communication technologies to connect with other subjects in the supply chains. They also use operational IT systems to manage and store data related to the forwarding processes. However managing electronic data induces many threats to data security. Cyber risk awareness and risk assessment become an integral part of management strategy. The aim of the article is to present threats related to electronic data management and storage in the process of maritime forwarding, together with the possible risk-reducing actions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GIODO: ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007
  2. Koszewski R., Technologie informatyczne w działalności spedytora [w:] Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2009
  3. Książkiewicz D., Bezpieczeństwo danych w procesach biznesowych. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa.
  4. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016
  5. Salomon A., Spedycja. Teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012
  6. W obronie cyfrowych granic, czyli 5 rad aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed cyber ryzykiem, Raport PwC, http://raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu