BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jordan Hermes, Rydzkowski Włodzimierz (Uniwersytet Gdański)
Title
International Removals Industry an Overview of an Overlooked Logistic Service Business
Międzynarodowy sektor przeprowadzek. opis pomijanego sektora działalności logistycznej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2016, nr 60, s. 87-105, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rozwój i funkcjonowanie transportu w świetle idei zrównoważonego rozwoju, cz. 1
Keyword
Usługi logistyczne, Transport, Logistyka, Migracja ludności
Logistic services, Transport, Logistics, Population migration
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Przemieszczenie użytkowanych dóbr gospodarstwa domowego jest precyzyjnym zadaniem logistycznym. Jego specyficzne wyzwania czynią tę branżę wyjątkową pośród innych usług logistycznych. Ludzie przeprowadzają się z powodów ekonomicznych, społecznych, politycznych czy środowiskowych. Jest to rynek migracji, który angażuje wiele usług, tworząc kilkumiliardowy sektor. W świecie, w którym dąży się do doskonałości, firmy muszą osiągnąć kompetencje dostosowane do wymagań globalnego rynku. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest głównym powodem ustanowienia zasad "Globalnej Mobilności" (angażujących setki międzynarodowych przeprowadzek rocznie). Większość firm to przedsiębiorstwa lokalne z oddziałami w kraju. Niektóre z nich oferują usługi globalne. Część procesów logistycznych dostosowana jest do warunków lokalnych (kulturowych, religijnych, klimatycznych), możemy jednak opisać ogólny proces logistyczny, składający się z 4 etapów: przeprowadzkowy, usługi po stronie wychodzącej, transport oraz usługi po stronie przychodzącej. Magazynowanie i usługi towarzyszące mogą wystąpić na nieokreślonym etapie przemieszczania. Międzynarodowy sektor przeprowadzek wyróżniają od innych dziedzin logistyki nie tylko aspekty operacyjne, ale także czynniki ekonomiczne, dotyczące struktury komercyjnej, transakcji i płatności, są one szczególne dla tej branży. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Air Sea Containers, http://www.airseacontainers.com/d-container-gaylord-box-with-pallet. html#page=page-1
 2. Davis removals, http://davidsremovals.co.uk/wp/
 3. Demenagement national et International, http://www.enm-moving.ch/en/services/enmmoving- specialist.php?rubrique=services&page=specialist&specialist=mezzanine& photo=006
 4. Direct Packaging Solutions, http://dpack.co.uk/wardrobe-cartons
 5. Friedman T.L., The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century, Farrar, Straus and Giroux, New York 2005
 6. Frix M.P., Fidi News, The dire consequences of an inaccurate pre-move survey, Fidi Focus no. 265, February 2015, http://portfolio.cpl.co.uk/FIDI-Focus/265/30
 7. Grovewell. Global Leadership Solutions. LLC. Global Strategic Consulting. Global competency Models, http://www.grovewell.com/global-competencies.html
 8. History of Containerization, World Shipping Council, http://www.worldshipping.org/ about-the-industry/history-of-containerization
 9. Mohawk Moving & Storage, http://www.mohawkmoving.com/storage
 10. Removal Trucks Ltd., http://www.removaltrucks.com/gallery.aspx
 11. Roadrunner Moving & Storage Blog, https://roadrunnermedia.wordpress.com/
 12. Santafe website, http://www.santaferelo.com
 13. Schmidt D., Is it time to move?, Moving.About.com, http://moving.about.com/od/whymove/ a/time_to_move.htm
 14. Schwartz J., Hempel G., Smarter Movies. Improving the value of Global Mobility by aligning strategy, investment and operations, Deloitte review, http://www.deloitte.com/view/en_ US/us/Insights/Browse-by-Content-Type/deloitte-review/f0dca920f718d210 VgnVCM- 2000001b56f00aRCRD.htm
 15. Shore Porters. About us, http://www.shoreporters.com/shore-porters-history.php
 16. World Shipping Council, http://www.worldshipping.org/about-the-industry/history-ofcontainerization
 17. The Crown Group website, https://www.crownrelo.com/en-us
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu