BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Beata (Uniwersytet Szczeciński), Lulek Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Logistics costs and balanced scorecard in business management
Koszty logistyki i strategiczna karta wyników w zarządzaniu przedsiebiorstwem
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 91-104, tab.,rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość i controlling
Keyword
Koszty, Rachunek kosztów, Zarządzanie
Costs, Cost accounting, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce i w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, powodują, iż zarządzający podmiotami coraz częściej uświadamiają sobie konieczność posiadania złożonych i wieloaspektowych informacji umożliwiających im podejmowanie trafnych decyzji, które byłyby skutecznie realizowane, przynosząc przedsiębiorstwu wymierne korzyści ekonomiczne. W obliczu zmian zachodzących we współczesnej, zglobalizowanej gospodarce klient wymaga, aby dostarczane mu produkty czy świadczone usługi spełniały wymagania dotyczące wysokiej jakości, odpowiedniej ilości, właściwego czasu i miejsca dostarczenia lub wykonania oraz akceptowalnego dla niego poziomu kosztów. Rozwiązaniem w tym przypadku jest stosowanie metod zarządzania wspomaganych szeroko rozumianą logistyką, stanowiącą system wspierający procesy zaopatrzenia produkcji i zbytu. Rachunek kosztów w tradycyjnym ujęciu stanowi część systemu ewidencyjnego rachunkowości i obejmuje procesy: identyfikacji kosztów, ich pomiaru, ewidencji kosztów, rozliczania kosztów, kalkulacji kosztów jednostkowych oraz prezentacji informacji o kosztach. Zarządzanie kosztami logistyki jest możliwe dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących z rachunku kosztów logistyki oraz zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej. Może być ono realizowane w ujęciu strategicznym oraz operacyjnym. Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie, jak można wykorzystać rachunek kosztów logistyki do zarządzania przedsiębiorstwem i redukcji kosztów, oraz przedstawienie wybranych instrumentów możliwych do zastosowania w tym obszarze(abstrakt autora)

Tasks performed in the logistic system require a cost. Strict cost association to logistics systems allows them to be distinguished from the overall costs of the company. Logistics costs reflect the consumption of resources owned by the enterprise due to the planning, implementation and control associated with the movement of goods. The costs must be managed, accounted and controlled. The purpose of this paper is to show the possibility of using the logistics costing for managing the enterprise and reducing costs and to providing some tools that can be used in this area.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernacki M., Kowalak R., 2010. Logistics cost accounting in business management. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 9, 17,101.
 2. Blaik P., 2001. Logistics. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 304.
 3. Matwiejczuk R., 2012. The influence of logistics potentials on business management. LogForum 8 (3), 201-216, www.logforum.net/vol8/issue3/no3 [27.12.2014].
 4. Niziński S., Żurek J., Ligier K., 2011. Logistics for engineers. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 151.
 5. Schendel D.E., Hatten K.J., 1972. Business Policy on Strategic Management: A View for an Emerging Discipline. New York: Academy of Management Proceedings.
 6. Śliwczyński B., 2005. Management of business processes in the supply chain supported by the tools of electronic economy. LogForum 1, 1, 1.
 7. Śliwczyński B., 2011. Operational controlling - a tool of translating strategy into action. LogForum 7, 1, 5.
 8. Twaróg J., 2003. The costs of logistics enterprises. Poznań: Biblioteka Logistyka, 26-27.
 9. Wartecki A., 2008. New approach to logistics costs of a freight forwarders' company. LogForum 4, 3, 3, www.logforum.net/vol4/issue3/no3 [27.12.2014].
 10. www.logforum.net/vol1/issue1/no1 [27.12.2014].
 11. www.logforum.net/vol7/issue1/no5 [28.12.2014].
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu