BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomová Anna (University of Žilina), Kirschnerová Ivana (University of Žilina)
Title
Network strategies of European low cost and hybrid(ized)airlines: Is Ryanair unique?
Strategia połączeń niskokosztowych i hybrydowych linii lotniczych: Czy Ryanair jest wyjątkowy?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 119-137, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rachunkowość i controlling
Keyword
Tanie linie lotnicze, Łączność, Koncentracja
Low-cost carrier, Contact, Concentration
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest analizie strategii połączeń jedenastu europejskich niskokosztowych i hybrydowych linii lotniczych (między 2009 i 2014 rokiem), która koncentruje się na atrybutach przestrzennych (geograficznych). Dwuwymiarowy opis ewolucji połączeń sieci lotniczych zidentyfikował trzy z czterech możliwych przestrzennych strategii połączeń, za którymi podążały linie lotnicze: ekspansję, kurczenie się i kondensację - uwydatniając ekspansję jako strategię dominującą. Ryanair, jako rozwijająca się linia lotnicza, wzmocnił ponadnarodowy charakter swojej sieci (co zostało potwierdzone przez geograficzne rozprzestrzenienie) - jednak na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego rozszerzył swoją działalność najmniej spośród rozrastających się linii lotniczych. Wśród porównywanych linii tylko Ryanair zwiększył wykorzystanie potencjału łączności sieciowej. Miał też najniższy poziom koncentracji sieci, co potwierdza założenie o zdecentralizowaniu sieci typowym dla tanich przewoźników. Badawcze ustalenia potwierdzają konstatację, że oszczędności osiągane na drodze połączenia przestrzennego linii lotniczych grają decydującą rolę w konkurowaniu linii lotniczych, jako że ich działalność handlowa jest w zasadzie zdeterminowana przestrzennie.(abstrakt oryginalny)

The paper analyses network strategies of eleven European low cost and hybrid(ized) airlines between 2009 and 2014 focusing on spatial (geographical) attributes. Two-dimensional description of airline network evolution identified three of four possible spatial network strategies which were followed by the airlines - expansion, contraction and condensation; revealing expansion as a prevailing one. Ryanair as an expanding airline increased transnational nature of its network (confirmed by geographical spread indices), however out of the EEA region Ryanair expanded least within the expanding airlines. Against the compared expanding counterparts, the only Ryanair increased exploitation of its network connectivity potential. Ryanair had the lowest levels of network concentration what coincides with an assumption about deconcentrated network typical for pure (ultra) low cost carrier. Our findings support the statement that economies generated by spatial connectivity of airline networks play a crucial role in competition of airlines as their business is in principle spatially determined.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belobaba P. et al., 2009. The Global Airline Industry. Wiltshire: John Wiley & Sons.
 2. Burghouwt G. - de Wit J., 2003. The Temporal Configuration of European Airlines Networks. www.researchgate.net/profile/Guillaume_Burghouwt/publication/ 222829757_Temporal_configurations_of_European_airline_networks/links/ 0c96051c05f63b67f6000000.pdf.
 3. Burghouwt G. et al., 2003. The spatial configuration of airline networks in Europe. Journal of Air Transport Management 9, 309-323.
 4. Daft J., Alberts S., 2012. A conceptual framework for measuring airline business model convergence. Working Paper. Department of Business Policy and Logistics, University of Cologne, No. 110.
 5. Dobruszkes F., 2006. An analysis of European low-cost airlines and their networks. Journal of Transport Geography 14, 249-264.
 6. Dobruszkes F., 2013. The geography of European low-cost airline networks: a contemporary analysis. Journal of Transport Geography 28, 75-88.
 7. Dudas G., 2010. Low Cost Airlines in Europe: Network Structure after the Enlargement of the European Union. Geographica Pannonica 14/2, 49-58.
 8. European Commission, 2013. Annual Analysis of the EU Air Transport Market, 2011. http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/observatory_market/doc/ annual-2011-summary.pdf.
 9. Gillen D., 2006. Airline Business Models and Networks: Regulation, Competition and Evolution in Aviation Markets. Review of Network Economics 5/4, 366-385.
 10. Huettinger M., 2006. Air Baltic and SAS - a case study in the European airline industry. Baltic Journal of Management, Vol. 1 Iss: 2, pp. 227-244.
 11. ICAO, 2014. List of LCC based on ICAO definition. www.icao.int/sustainability/Documents/ LCC-List.pdf
 12. Klophaus R. et al., 2012. Low cost carriers going hybrid: Evidence from Europe. Journal of Air Transport Management 23, 54-58.
 13. Lohmann G., Koo , T.T.R., 2013. The airline business model spectrum. Journal of Air Transport Management 31, 7-9.
 14. Mason J.K., Morrison W.G., 2008. Towards a means of consistently comparing airline business models with an application to the 'low cost' airline sector. Research in Transportation Economics 24, 75-84.
 15. Müller K. et al., 2012. The Construction of a Low Cost Airline Network: Facing competition and exploring new markets. ZEW Discussion Paper No. 11-052. http://ftp.zew. de/pub/zew-docs/dp/dp11052.pdf
 16. Nair , S.K.S. et al., 2011. The Analysis of Airline Business Models in the Development of Possible Future Business Options. World Journal of Management 3 No. 1. 48-59.
 17. OECD, 2014. Airline Competition. Background Paper by the Secretariat. DAF/ COMP(2014/14).
 18. Reggiani A. et al., 2011. Connectivity and Concentration in Airline Networks: A Complexity Analysis of Lufthansa's Network. TI 2011-111/3 Tinbergen Institute Discussion Paper
 19. Reynolds-Ferighan A.J., 2010. Characterisation of airline networks: a North American and European Comparison. Journal of Air Transport Management 16, 109-120.
 20. Scholz A.B., 2011. Spatial Network Configurations of Cargo Airlines. Working Papers in Economics, No 20, Karlsruher Institut für Technologie.
 21. UNCTAD, 2014. Geographical Spread Index. http://unctad.org/sections/dite_dir/docs/ WIR11_web tab 31.pdf.
 22. Vidovic A. et al., 2013. Development of Business Models of Low Cost Airlines. International Journal of Traffic and Transportation Engineering 3 (1), 69-81.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu