BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernacki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Podatkowe uwarunkowanie finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym
Tax Influence on Asset Financing in a form of Financial or Operating Lease
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 13-21, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Finansowanie inwestycji, Leasing operacyjny, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Investment financing, Operating lease, Value Added Tax (VAT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Artykuł prezentuje wpływ podatku od towarów i usług (VAT) na wybór finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym. Metodologia badania - Badanie oparto na analizie szeregów liczbowych w oparciu o case study, gdzie zmianie ulegają poszczególne parametry założonego modelu. Wynik - Podatek od towarów i usług determinuje wybór metody finansowania, wpływając na jej opłacalność dla przedsiębiorcy. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego ze względu na prowadzenie sprzedaży zwolnionej. W zależności od tzw. proporcji odliczenia podatku naliczonego i kosztu finansowania leasingiem, w określonych sytuacjach powinien być wybrany leasing finansowy jako korzystniejsza metoda finansowania inwestycji rzeczowych podatnika. Oryginalność/wartość - Dotychczas problematyka wpływu podatku obrotowego, w szczególności podatku od towarów i usług na wybór metody finansowania inwestycji rzeczowych nie była przedmiotem analizy w polskiej literaturze przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

The influence of turnover taxes, especially value added tax (VAT) on the form of asset financing in a form of financial or operational lease, has not been analyzed in financial area yet. This paper focus on a hypothesis, how cost of lease agreement and the possibility to deduct input tax, reflect on the decision about choosing financial or operational lease. Finally the survey shows, that the cost of finance has larger impact on the decision about the form of lease agreement, than the percentage value of input tax deduction.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Franke G., Hax H. (1990). Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt. Berlin-Heidelberg: Wydawnictwo Springer.
  2. Kowalska A., Baran B., Kowalski A. (2014). Leasing w 2014 roku. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe. Warszawa: Difin.
  3. Nawrot R. (2009). Amortyzacja podatkowa i bilansowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  4. Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak, A. (2016). Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza. Warszaw: Difin.
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 21, poz. 86 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.).
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (nr 94, poz. 1037, ze zm.).
  10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu