BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajor Przemysław (Uniwersytet Łódzki), Michalak Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych
New Lease Accounting Regulations and the Picture of Financial Situation of Entities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 23-34, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Leasing, Sprawozdanie finansowe, Finanse przedsiębiorstwa
Accounting, Leasing, Financial statements, Enterprise finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest jakościowa i ilościowa analiza skutków zmiany zasad rachunkowości umów leasingu (MSR17/MSSF16) w aspekcie pomiaru dokonań i oceny sytuacji finansowej korzystających. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzono badania ilościowe na podstawie rocznych raportów spółek publicznych z indeksu WIG30, rozpatrywanych z perspektywy korzystających w umowach leasingowych. Wynik - W artykule wyspecyfikowano kluczowe obszary i konsekwencje zmian zasad rachunkowości umów leasingu od strony korzystającego dla oceny dokonań i sytuacji finansowej podmiotów i ich interesariuszy. Wyniki badania wykazały, że zastosowanie MSSF16 może mieć w badanych spółkach pozytywny wpływ na wyniki EBITDA i EBIT. Oryginalność/wartość - Tematyka artykułu jest istotna dla szerokiego grona interesariuszy (przedsiębiorstw, banków, leasingodawców i innych instytucji finansowych) będących stronami umów leasingowych oraz podejmujących decyzje gospodarcze na podstawie informacji ze sprawozdań finansowych. Artykuł wpisuje się w nurt badań światowych w przedmiocie badania, stanowiąc jego kolejne dopełnienie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of the paper is to outline the new accounting regulations of leases - due to IFRS 16. The authors tried also to perform qualitative and quantitative analysis of this change from the perspective of financial situation of a lessee. Design/methodology/approach - The paper used a method of study of literature. The authors performed a pilot study to assess influence of IFRS 16 on financial situation of WIG30 companies. Findings - The paper outlined the main areas of the change in lease accounting and its effects on performance measurement of a lessee. The study revealed a moderate influence of IFRS 16 on financial situation of WIG30 companies. The results showed that IFRS 16 may have moderate, positive effect on EBIT and EBITDA. Originality/value - The subject of the paper is important especially for the wide range of stakeholders who are involved in lease agreements. The paper corresponds also with the mainstream of research in the area of leases accounting.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Academic Research on Lease Accounting (2007). Board Meeting 22.03.2007. London: Agenda paper 12D.
 2. Altman E.I., Haldeman R.G., Narayanan P. (1977). ZETA analysis: A new model to identify bankruptcy risk of corporations. Journal of Banking and Finance, 1 (1), 29-54.
 3. Barone E., Birt J., Moya S. (2014). Lease Accounting: A Review of Recent Literature. Accounting in Europe, 11 (1), 35-54.
 4. Beattie V.A., Edwards K., Goodacre A. (1998). The impact of constructive operating lease capitalisation on key accounting ratios. Accounting and Business Research, 28 (4), 233-254.
 5. Beckman J.K., Jervis K. (2009). The FASB-IASB lease accounting project: implications for the construction industry. Construction Accounting and Taxation, 19, 30-35.
 6. Bennett B., Bradbury M. (2003). Capitalizing non-cancelable operating leases. Journal of International Financial Management and Accounting, 14 (2), 101-114.
 7. Breton G., Taffler R.J. (1995). Creative accounting and investment analyst response. Accounting and Business Research, 25 (98), 81-92.
 8. Duke J.C., Fran D., Hsieh S-J. (2012). Evaluating Constructive Lease Capitalization and Off-Balance-Sheet Financing: An Instructional Case with FedEx and UPS. Accounting Perspectives, 11 (1), 57-69.
 9. Effects Analysis (2016). IFRS 16 Leases. Effects Analysis. IASB, January.
 10. Finnerty J.E., Fitzsimmons R.N., Oliver T.W. (1980). Lease capitalization and systematic risk. The Accounting Review, 55 (4), 631- 639.
 11. Fito M.A., Moya S., Orgaz N. (2013). Considering the Effects of Operating Lease Capitalization on Key Financial Ratios. Spanish Journal of Finance and Accounting, 42 (159), 341-368.
 12. Fülbier R.U., Silva J.L., Pferdehirt M.H. (2008). Impact of Lease Capitalization on Financial Ratios of Listed German Companies. Schamalenbach Business Review, 60 (2), 122-144.
 13. Gavazza A. (2010). Asset liquidity and financial contracts: evidence from aircraft leases. Journal of Financial Economics, 95 (1), 62-84.
 14. Hussey R.D., Ong A. (2011). Proposes to change lease accounting: evidence from Canada and Malaysia. Journal of Law and Financial Management, 9 (2), 2-15.
 15. IFRS 16 (2016). IFRS 16 Leases. IASB, January.
 16. Imhoff E.A., Lipe R.C., Wright D.W. (1991). Operating leases: Impact of constructive capitalization. Accounting Horizons, 5 (1), 51-63.
 17. Imhoff E.A., Lipe R.C., Wright D.W. (1993). The effects of recognition versus disclosure on shareholder risk and executive compensation. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 8 (4), 335-368.
 18. Leases. Preliminary Views (2009). Discussion Paper, 1. IASB, March.
 19. Lipe R.C. (2001). Lease Accounting Research and the G4+1 Proposal. Accounting Horizons, 15 (3), 299-310.
 20. McGregor W. (1996). Accounting for leases: A new approach. Special report. Financial Accounting Series, 163-A. Norwalk, Financial Accounting Standards Board, July.
 21. Moody's (2015). Financial Statement Adjustments in the Analysis of Non-Financial Corporations. Moody's Investors Service, June 15. Pobrano z: http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_181430 (20.04.2016).
 22. Nailor H., Lennard A. (2000). Leases: Implementation of a New Approach. Special report. Financial Accounting Series, 206-A. Norwalk, Financial Accounting Standards Board, February.
 23. Report (2005). Report and Recommendations Pursuant to Section 401(c) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 On Arrangements with Off-Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Filings by Issuers, United States Securities and Exchange Commission, June 15. Pobrano z: www.sec.gov/news/studies/ soxoffbalancerpt.pdf (21.03.2016).
 24. Singh A. (2010). Proposed lease accounting changes: implications for the restaurant and retail industries. Journal of Hospitality and Tourism Research, 36 (3), 335-365.
 25. Spencer A.W., Webb T.Z. (2015). Leases: A Review of Contemporary Academic Literature Relating to Lessees. Accounting Horizons, 29 (4), 997-1023.
 26. Standard & Poor's (2013). Corporate Ratings Criteria. Pobrano z: www.regulationbodyofknowledge.org/wp-content/ uploads/2013/03/StandardAndPoors_Corporate_Ratings_Criteria.pdf (11.04.2016)
 27. Wong K., Joshi M. (2013). The Impact of Lease Capitalisation on Financial Statements and Key Ratios: Evidence from Australia. Australasian Accounting Business & Finance Journal, 9 (3), 27-44.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu