BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskorz-Ryń Agnieszka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Title
Inteligentne miasta jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego
Smart Cities as a Challenge for Local Governments
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 23-33, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Keyword
Samorząd terytorialny, Inteligentne miasto, Partycypacja społeczna
Local government, Smart city, Social participation
Note
summ.
Abstract
Celem tego artykułu, poza prezentacją kwestii definicyjnych, jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania niesie ze sobą koncepcja inteligentnych miast z perspektywy funkcjonowania samorządu terytorialnego w przyszłości. Jest to również element szerszej dyskusji nad tym, jak samorząd terytorialny powinien zmieniać się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością społeczną. (fragment tekstu)

This article considers the future of local governments in terms of smart cities' operation. First, we present the selected definitions of a smart city. On this basis, we distinguish three areas, which may pose a challenge to local governments in near future. The first challenge is to ensure broad participation in the exercise of public authority, but also in decision-making with respect to management of common affairs in smart cities, while at the same time preventing exclusion of certain groups of residents. The second challenge is to ensure the ability to re-use smart cities' data to improve the quality of urban life and secure the growth of innovations, while the third - to provide protection of privacy in light of the use of new technologies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Committee on Local and Regional Democracy (2008), C.L.E.A.R TOOL.
  2. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (ang. Leipzig Charter on Sustainable European Cities), przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów z państw UE w sprawie rozwoju miast i ich spójności terytorialnej 24-25 maja 2007.
  3. Komninos N. (2008), Intelligent Cities and Globalisationof Innovation Networks, London and New York, Routledge.
  4. Komninos N. (2009), Intelligent cities: towards interactive and global innovation environments, "Int. J. Innovation and Regional Development", t. 1, nr 4, ss. 337-355.
  5. Meijer A.J. (2005), Transparent Government Inspections: Using the Internet to Strengthen Civic Competence? [w:] 5th European Conference on e-Government, University of Antwerp, Belgium 16- 17 June 2005, red. D. Remenyi, Academic Conferences Limited Reading UK 2005, ss. 267-276.
  6. Mitchell W. (2007), Intelligent cities, "UOC Papers" nr 5, [online] http://www.uoc.edu/uocpa-pers/5/dt/eng/mitchell.pdf, dostęp: 1 lipca 2015, ss. 3-8.
  7. Lathrop D., Ruma L., (2010), Przedmowa [w:] Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice, red. D. Lathrop, L. Ruma, Sebastopol, CA, O'Reilly Media Inc., ss. XXI-XXVII.
  8. O'Reilly T. (2010), Government as o platform [w:] Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice, red. D. Lathrop, L. Ruma, Sebastopol, CA, O'Reilly Media Inc., ss. 11-39.
  9. Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities (2012), red. I. Azkuna, The Committee of Digital and Knowledge based Cities of UCLG, Bilbao.
  10. Swianiewicz P. (2012), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Mączyński, M. Stec, LEX, ss. 19-35.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu