BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosieradzki Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce
Information as the Source of Competitive Advantage in Tourism
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 61-70, bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Informacja turystyczna, Konkurencja, Turystyka
Competitive advantage, Tourist information, Competition, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zdefiniowanie innych niż konwencjonalne sposobów informowania o walorach i atrakcjach turystycznych oraz wskazanie informacyjnych źródeł budowania konkurencyjności. W związku z tym przedstawiono wybrane aspekty podróży i turystyki w perspektywie nauk społecznych, znaczenie informacji w rozwoju rynku turystycznego i źródła przewag konkurencyjnych w obszarze informacji. Podkreślono, że o przewagach konkurencyjnych informacji w turystyce decyduje między innymi: różnicowanie informacji, informacja wyprzedzająca, atrakcyjna wizualizacja eksponująca atrakcje turystyczne, informowanie w mediach społecznościowych, wykorzystywanie marketingu szeptanego, niekonwencjonalne informowanie w mediach masowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to define other than conventional forms of providing information about tourist destinations and attractions as well as to indicate sources of information useful in building competitiveness. Thus, the paper presents the chosen aspects of travel and tourism in the perspective of social sciences, discusses the role of information in the development of travel market and the sources of competitive advantages. It concludes that competitive advantage is attributed to such factors as: differentiation of information, advance tourist information, attractive visualization of tourist sites and attractions, marketing utilizing social networking sites, word of mouth marketing and unconventional information about tourist destinations and attractions provided in mass media. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jurewicz J.: Socjologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 2. CBOS: Nudzą, drażnią, dezinformują - Polacy o reklamach, komunikat CBOS BS/16/2011, Warszawa.
 3. Kruczek Z., Walas B.: Promocja i informacja turystyczna. Wydawnictwo Proksenia 2004.
 4. Płocka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, EscapeMagazin.pl, Toruń 2009.
 5. Podemski K.: Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 6. Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997.
 7. Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004.
 8. Przecławski K.: Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.
 9. Suprewicz J., Socjologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 10. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO ONZ, Światowa Organizacja Turystyki, UKFiT, Warszawa 1995.
 11. Urry J.: Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Winiarski R.: Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Zwoliński A.: Słowo w relacjach społecznych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu