BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patoła Grzegorz (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie)
Title
Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007-2013
Support for Agrotourism in Małopolska Province from Rural Development Programme 2007-2013
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 95-106, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Agroturystyka, Rozwój obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wsparcie finansowe
Agrotourism, Rural development, Rural Development Programme, Financial support
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Praca poświęcona jest wykorzystaniu funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013 przez małopolskie gospodarstwa agroturystyczne. W artykule zaprezentowano gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce z uwzględnieniem poszczególnych powiatów. Przedstawiono wsparcie finansowe, jakie uzyskały gospodarstwa agroturystyczne ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokonano analizy głównych czynników, które przyczyniają się do korzystania ze wsparcia z funduszy europejskich przez gospodarstwa agroturystyczne. (abstrakt oryginalny)

The work is devoted to the use of funds from the Rural Development Programme for the years 2007-2013 by agritourism farm in the Małopolska province. The article describes the agritourism farm in the Małopolska, taking into account all counties. Another issue concerns financial support which agritourism farm received from the Rural Development Programme. By using statistical data author of the paper analyzes the main factors that contribute to the use of support from European funds by agritourism farm. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 2. KRUS: Roczne kwoty graniczne, www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/roczne-kwoty-graniczne-naleznego-podatku-dochodowego-w-latach-2004-2014 (dostęp 26.05.2015).
 3. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska wieś zaprasza, informator agroturystyczny, Kraków 2015.
 4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa 2014.
 5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Warszawa 2015.
 6. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Warszawa 2015.
 7. Piotr Ł.: Turystyka w 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
 8. Piotr Ł.: (2014). Turystyka w 2014, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, Warszawa 2015.
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350).
 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnosci gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807).
 11. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7, poz. 24).
 12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa 2015.
 13. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2015 roku, w.-w.-l.-/.-k.-s.-n.-u.-s.-r. (22.05.2015).
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu