BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaś Róża (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Concerns of Polish SME Sector in Regards to Using Cloud-Based Services
Obawy polskiego sektora MŚP w kwestii korzystania z usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 4, s. 21-31, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Chmura obliczeniowa, Rynek usług informatycznych, Badania ankietowe
Small business, Cloud computing, IT services market, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród podmiotów sektora MŚP w Polsce, którego celem było zidentyfikowane przyczyn niechęci korzystania przez nich z usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej oraz obaw najczęściej wysuwanych przez głównych decydentów w tym zakresie. Ponadto wykazana zostaje zgodność wyników analizy danych z ekonomicznymi teoriami zachowania się konsumenta. W tym celu autorka odwołuje się do danych zebranych ze źródeł pierwotnych za pomocą kwestionariusza ankietowego na próbie liczącej 100 jednostek. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of research conducted in Polish SME Sector. The main aim of the research was to identify reasons behind reluctance in using cloud-based services as well as to underline main concerns postulated by chief executive officers of Polish SMEs. Furthermore, the article is showcasing that theories of consumer behavior are well based in the outcomes of data analysis of the subject. To do this the lady-author of the article is using data collected from primary sources by questionnaire conducted on group of 100 units. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alford T., Morton G., (2009), The economics of cloud computing: addressing the benefits of infrastructure in the cloud, https://www.boozallen.com/content/dam/boozallen/media/file/ Econ omics-of-Cloud-Computing.pdf [30.04.2016].
 2. Becker M. B., (2012), Interoperability Case Study. Cloud Computing, The Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=2046987 [01.05.2016].
 3. Brue, S. L., Grant R. R., (2013), The Evolution of Economic Thoughts, South-Western Cengage Learning, Mason.
 4. Cichorzewska M., Haleniuk M., (2013), Wybrane moralne problemy związane z funkcjonowaniem chmur obliczeniowych, In M. Juszczak, B. Wit (Eds.), Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej - nowe problemy, nowe rozwiązania, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin.
 5. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
 6. Hugos M., Hulitzky D., (2010), Business in the cloud: What every business needs to know about cloud computing, Willey.
 7. Kahneman D., Tversky A., (1979), Prospect Theory, Econometrica, 47(2), pp. 263-291.
 8. Koulopolos T., (2012), Cloud Surfing: A New Way to Think About Risk, Innovation, Scale and Success, Bibliomotion, Boston.
 9. Mateos, A., Rosenberg, J., (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.
 10. McDonald K. T., (2010), Above the Clouds. Managing Risk in the World of Cloud Computing, IT Governance Publishing, IT Governance Publishing, Ely.
 11. Mell, P., Grance, T,. (2011), A NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf [9.06.2016].
 12. Muller P., Caliandro C., Peycheva V., Gagliardi D., Marzocchi C., Ramlogan R., Cox D., (2015), Annual Report on European SMEs 2014/2015. SMEs start hiring again http://ec.europa. eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm [11.06.2016].
 13. Steen M., (1999), Evolutionary Systems of Innovations. A Veblian-oriented study into the role of the government factor, Van Gorcum, Assen.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.042
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu