BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzięgiel Andżelika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Gulak-Lipka Patrycja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Small and Medium Entreprises Supporting the Clubs Playing in Tauron Basket League in Season 2015/2016
Małe i średnie przedsiębiorstwa wspierające kluby rywalizujące w Tauron Basket Lidze w sezonie 2015/2016
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 4, s. 33-49, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Klub sportowy, Impreza sportowa, Sponsoring
Small business, Sports club, Sport events, Sponsoring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zidentyfikowanie jakie MŚP wspierają kluby koszykówki w Tauron Basket Lidze w Polsce w czasie sezonu 2015/2016, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W tym artykule, do analizy wybrano kluby, których drużyny zajęły pierwsze pięć miejsce w TBL. Rezultaty badania pokazują, że kluby koszykówki są sponsorowane przez MŚP, których produkty lub usługi są mocno pożądane wśród kibiców koszykówki np.: producenci żywności, wody i mebli a także restauracje i hotele. Informacje zaprezentowane w niniejszym artykule mogą być przydatne dla nowych klubów koszykówki w profesjonalnej lidze, które są w trakcie pozyskiwania nowych sponsorów. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to identify SMEs supporting basketball clubs in Tauron Basket League in Poland during 2015/2016 season, according to the division of the economy by PKD-2007. In this study, for the analysis were selected clubs, whose basketball teams reached top 5 places in TBL. The results of the research show that basketball teams are sponsored by SMEs, whose products or services are in high demand especially among basketball fans e.g. producers of food, water and furniture, as well as, restaurants or hotels. The information presented in the article maybe useful for new basketball teams in professional leagues, that are in the process of acquiring new sponsors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Araźny D. (2005), Sponsoring sportowy - forma promocji przedsiębiorstwa, Sport & Business, Sport & Business Fundation, Poznań.
 2. Bühler A, Nufer G. (2010), Relationship Marketing in Sports, Butterworth-Heinemann Oxford, London.
 3. Gulak-Lipka P. (2016), Intercultural management on the basis of a sports club.
 4. Klisiński J. (2008a), Marketing w biznesie sportowym, WSEiA, Bytom.
 5. Masterman G. (2014), Strategic Sports Event Management, Routledge, New York.
 6. Panfil R. (2015), Benchmarking strategicznych wymiarów zarządzania firmami sportowymi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gier zespołowych [w] Kuźbik P., Moterski F., Zarządzanie w sporcie. Organizacja- Ludzie- Marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego.
 7. Pawlak Z., Smoleń A. (2015), Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 8. Perz M. (2005), Sponsoring jako źródło dochodów klubów piłkarskich, [in:] Mruk H. (ed.), Sport & Business, Sport & Business Fundation, Poznań.
 9. Sznajder A., (2012), Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 10. http://www.kkwloclawek.pl/pl,sponsorzy.html (accessed 26 May 2016).
 11. http://www.basketzg.pl/klub/sponsorzy (accessed 26 May 2016).
 12. http://www.energa-czarni.pl/home/sponsorzy (accessed 26 May 2016).
 13. http://www.rosasport.pl/sponsorzy (accessed 26 May 2016).
 14. http://twardepierniki.pl/biznes (accessed 26 May 2016).
 15. Regulations of Competitions Polish Basketball League, Warszawa 2015, (available on: http://www.plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2015/REGULAMIN_ ROZGRYWEK_PLK_2015_2016.pdf, accessed 26 May 2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.043
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu