BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molendowski Edward (Cracow University of Economics, Poland), Mokijewska Joanna (Cracow University of Economics, Poland, student)
Title
Cuba at the Beginning of the 21st Century - Possibilities for Economic Transformation
Kuba na początku XXI wieku - szanse transformacji gospodarczej
Source
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 139-156, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
New Phenomena in International Markets and their Implications
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Gospodarka socjalistyczna, Społeczeństwo socjalistyczne
Political and systemic transformations, Socialist economy, Socialist society
Note
streszcz., summ.
Country
Kuba
Cuba
Abstract
Kuba pozostała jedyną gospodarką (poza regionem Wschodniej Azji), gdzie komunizm przeżył upadek bloku sowieckiego, wytrzymał głęboki kryzys ekonomiczny i oparł się rozległym przemianom w Europie Wschodniej. Mimo że obecnie wyspa pozostaje wierna socjalistycznym ideom, a jej przywódcy zastrzegają, iż nie zamierzają zmieniać systemu kraju, to, jak przewidują analitycy, niedługo trudna sytuacja ekonomiczna wyspy skłoni ich do decyzji o przeprowadzeniu głębszych zmian. Ciekawy przypadek Kuby, która, jak się wydaje, znajduje się na progu wejścia w nowy etap historii, skłania do głębszej analizy. Prezentując najważniejsze wyniki analizy obecnej sytuacji makroekonomicznej wyspy oraz instytucjonalnych realiów, przedstawiono możliwe scenariusze, które w niedługim czasie mogą być realizowane na Kubie.(abstrakt oryginalny)

Cuba remains the only economy (outside the region of East Asia), where communism survived the fall of the Soviet bloc, withstood a deep economic crisis and leaned against the vast changes in Eastern Europe. Although today the island remains faithful to socialist ideas and its leaders stipulate that they do not intend to change the system of the country, as analysts predict the difficult economic situation of the island will soon induce them to the decision to conduct deeper changes. The interesting case of Cuba, which it seems, is on the doorstep of entry into a new stage of history, inspires a more indepth analysis. Presenting the most important results of the analysis of the current macroeconomic situation of the island and institutional realities, the article presents possible scenarios that may soon be reflected in the reality of Cuba.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batista C., Venezuelan President Reaffirms Alliance with Cuba, "The GlobalPost", www.globalpost.com/dispatch/news/afp/130428/venezuelan-president-reaffirmsalliance- cuba.
 2. Bye V., The Politics of Cuban Transformation - What Space for Authoritarian Withdrawal?, "Cuba in Transition" Vol. 22, Washington, Association for the Study of the Cuban Economy.
 3. Cuba Country Report, The PRS Group, Inc., September 2012.
 4. Cuba Trade, Exports and Imports in Economy Watch, www.economywatch.com/ world_economy/cuba/export-import.html.
 5. Country Analysis Briefs in U.S. Energy Information Administration, www.eia.gov/ countries/regions-topics.cfm?fips=cr.
 6. Edging Towards Capitalism, "The Economist", www.economist.com/node/ 21550416.
 7. Gawrycki M., Bloch N., Kuba, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010.
 8. Indecision Time, "The Economist", www.economist.com/node/21562954.
 9. Index Mundi, www.indexmundi.com/cuba.
 10. Kuba robi kolejny krok w stronę gospodarki rynkowej, Money.pl, www.money.pl/ gospodarka/wiadomosci/artykul/kuba;robi;kolejny;krok;w;strone;gospodarki; rynkowej,35,0,1255971.html.
 11. Mallett-Outtrim R., Venezuela and Cuba Deepen "Strategic Alliance", Venezuelanalysis. com, http://venezuelanalysis.com/news/8920.
 12. Morris E., Forecasting Cuba's Economy: 2, 5, and 20 Years, The Graduate Center/ CUNY, 2011, http://web.gc.cuny.edu/dept/bildn/cuba/cubaforecasting.pdf.
 13. Pérez Torres R. Economic Changes in Cuba, "Harvard International Review", http:// hir.harvard.edu/crafting-the-city/economic-changes-in-cuba?page=0,1.
 14. Pérez Torres R., Economic Changes in Cuba: Current Situation and Perspectives, "Harvard International Review" 2012, Vol. 34.
 15. Reid M., Revolution in Retreat, "The Economist", www.economist.com/ node/21550418.
 16. Ross O., Cuba and U.S. Still at Odds Despite Havana's Reforms, The Toronto Star, www.thestar.com/news/world/2013/03/01/cuba_and_us_still_at_odds_despite_ havanas_reforms.html.
 17. Rumiński P., Kuba - niezbyt pospieszna "aktualizacja" gospodarki, Notabene, http://notabene.org.pl/index.php/kuba-niezbyt-pospieszna-aktualizacja-gospodarki.
 18. The Castro: Cuba and America: On the Road Towards Capitalism, "The Economist", www.economist.com/node/21551047.
 19. Wirus K., Początek końca ery Castro. Nowy "drugi człowiek" na Kubie, LA Program, http://laprogram.pl/poczatek-konca-ery-castro-nowy-drugi-czlowiekna-kubie.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu