BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyszkiewicz Rafał (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Znaczenie promocji w rozwoju polskich gmin
Promotion as a Part of Development Strategy of Polish Municipalities
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 127-137, tab., bibliogr. 14 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Promocja, Gmina
Promotion, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gminy na całym świecie podejmują różnorodne działania w celu zainteresowania i pozyskania inwestorów. Intensywnie angażują się na rzecz utrzymania istniejących na terenie gmin przedsiębiorstw, zapobiegają przeniesieniu ich do innych gmin lub krajów. Władze gmin zdają sobie sprawę z istotności promocji, aby gmina jako ośrodek życia społeczno-gospodarczego zaprezentowała się atrakcyjnie na zewnątrz. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia promocji w rozwoju regionów i ocena działań promocyjnych podejmowanych przez władze gminy Olesno. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Municipalities all over the world are taking a variety of activities to attract investors. Simultaneously, they commit themselves into keeping the existing businesses in situ and prevent them from moving to other countries and municipalities. The municipal authorities are aware of the significance of external promotion of the municipality as a center of social and economic life. The main objective of the article is to identify promotional activities in the development of Olesno municipality located in Opole province. The article presents both - theoretical and empirical value. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J.: Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 2. Komorowski J.: Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miasta, [w:] Gospodarka przestrzenna. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, ser. I, 1993, nr 206.
 3. Krzyżanowska K: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 4. Kuźniar W.: Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 5. Łuczyszyn A.: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczegółowym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
 6. Marak J.: Marketingowa strategia rozwoju gminy - koncepcja metodologiczna, [w:] Zachowania podmiotów sfery konsumpcji (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), J. Marak (red.), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1994.
 7. Michalski E.: Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 8. Pabian A.: Promocja, nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
 9. Pietraszak M.: Promocja. Reklama i public relations w małej firmie, Helion, Gliwice 2014.
 10. Rosa G., Smalec A.: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Strategia marketingowa miast i regionów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 719.
 11. Saar M.A.: Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości, CeDeWu, Warszawa 2011.
 12. Sztucki T.: Marketing. Sposób myślenie. System działania, Placet, Warszawa 1992.
 13. Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A., Kochaniec (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2011.
 14. Ziółkowski M.: System planowania strategicznego rozwoju gminy, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, M. Obrębalski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu