BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego
Marketing Tools in Promoting the Tourist Agency
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 139-147, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Narzędzia marketingu bezpośredniego, Biuro podróży, Promocja
Direct marketing tools, Travel agency, Promotion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Promocja stała się nieodłącznym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurencja na rynku turystycznym zmusza biura turystyczne do ciągłego doskonalenia strategii promocji, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia. Wybór odpowiednich determinowany jest przez specyficzne cechy branży turystycznej, do których należy zaliczyć między innymi: sezonowość, duże koszty stałe, nietrwałość, nierozłączność (świadczenie obejmuje równocześnie usługę, klienta i sprzedawcę). Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi marketingowych stosowanych w promocji firmy turystycznej. Przeprowadzono badania ankietowe wśród klientów biur turystycznych. (abstrakt oryginalny)

The promotion has become an integral part of business management. Competition in the tourism market is forcing travel agencies to continuously improve the promotion strategies using both traditional and modern tools. The selection of suitable promotional tools is determined by the specific features of the tourist industry, which include, among others: seasonality, high fixed costs, impermanence, the inseparability (provision includes both customer and vendor service). The aim of the article is to present the marketing tools used in the promotion of tourism. We conducted a survey among customers travel agency. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2004.
  2. Czubała A. (red.): Podstawy marketingu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2012.
  3. Michalski E.: Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  4. Naramski M., Herman K., Szromek A.: Instrumenty promocji produktu turystycznego i ich rola w promowaniu aktywności turystycznej, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2014, nr 45.
  5. Panasiuk A. (red.): Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa 1995.
  7. Werenowska A., Jaska E.: Nowoczesne narzędzia public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Public relations - nie tylko Facebook, K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski, D. Tworzydło (red.), Wyd. Newsline.Pl, Rzeszów 2013.
  8. Wiktor J.: Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu