BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego
Tourist Attractiveness of Selected Countries of the Mediterranean Basin
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 149-157, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Atrakcyjność turystyczna, Infrastruktura turystyczna
Touristic attractiveness, Tourism infrastructure
Note
streszcz., summ.
Country
Morze Śródziemne, Region Morza Śródziemnego
Mediterranean Basin
Abstract
Celem pracy jest ukazanie atrakcyjności turystycznej wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, którymi są Hiszpania, Francja, Włochy oraz Turcja, jako państw o największej liczbie turystów międzynarodowych w ostatnich latach. Oceny atrakcyjności turystycznej tych krajów dokonano na podstawie analizy takich elementów, jak: przyrodnicze oraz antropogeniczne walory turystyczne, infrastruktura turystyczna oraz dostępność komunikacyjna. Rozpoznano także opinie na temat możliwości wypoczynku i uprawiania turystyki kwalifikowanej w tych destynacjach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the tourist attractiveness of some Mediterranean countries, which are Spain, France, Italy and Turkey, as a country with the highest number of international tourist arrivals in recent years. Evaluation of tourist attractiveness of these countries is based on the evaluation of such elements as: natural and anthropogenic tourist attractions, tourist infrastructure and transport accessibility. Also recognized opinions about the opportunities for rest and qualified tourism in these destinations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014.
  2. Francuska gastronomia dziedzictwem UNESCO, www.wprost.pl/218068/Francuska-gastronomiadziedzictwem-UNESCO (dostęp 11.07.2016).
  3. Grabiszewski M.: Kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce, Zeszyty Naukowe WSG TiR 2007, nr 4 (6).
  4. Karczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować zwiedzanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  5. Kruczek Z. (red.): Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2006.
  6. Meyer B.: Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Tourism Highlights. 2015 Edition. UNWTO, DOI 10.18111/9789284416899.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu