BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka-Bandosz Katarzyna (University of Szczecin, Poland)
Title
The new Lending Instruments of the International Monetary Fund
Nowe instrumenty pożyczkowe Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Source
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 151-166, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Keyword
Międzynarodowe przepływy finansowe, Bilans płatniczy, Instrumenty finansowe
International financial flows, Balance of payments, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstract
Zapewnienie pomocy krajom członkowskim w przypadku problemów związanych z bilansem płatniczym zaliczono do najważniejszych celów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W przeszłości jego działalność kredytowa wiązała się jednak głównie z zaspokajaniem bieżących potrzeb finansowych krajów członkowskich. Dopiero w ostatnich latach szczególną rolę zaczęły odgrywać narzędzia o charakterze zapobiegawczym, czyli elastyczna linia kredytowa oraz ostrożnościowa linia płynnościowa. W opracowaniu przedstawiono zatem istotę i wykorzystanie wymienionych najważniejszych instrumentów pożyczkowych utworzonych przez MFW w reakcji na globalny kryzys finansowo-gospodarczy. Z badań wynika, że elastyczna linia kredytowa i ostrożnościowa linia płynnościowa odgrywały w latach 2009-2015 ważną rolę w działalności kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dla gospodarek państw-beneficjentów instrumenty te były istotnym uzupełnieniem rezerw walutowych.(abstrakt oryginalny)

One of the main function of the International Monetary Fund is to provide its members with assistance in case of problems with the balance of payments. In the past, the lending activity of the IMF used to address mainly the current financial needs of its member states. Since the outbreak of the global financial and economic crisis in 2008 the potential financial needs started to be equally important . The aim of this paper is to present the nature and application of the most important new preventive instruments such as the Flexible Credit Line and the Precautionary Credit Line, later transformed into the Precautionary and Liquidity Line. The research presents the significant role of those instruments in the IMF's lending activity in years 2009-2015. The results suggests that Flexible Credit Line and Precautionary and Liquidity Line constitute a substantial supplement for the foreign exchange reserves of the beneficiary states.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balance of Payments Statistics, http://elibrary-data.imf.org.
 2. Colombia: Financial Position in the Fund as of May 31, 2015, www.imf.org/external/ np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=190&date1key=2015-07-28.
 3. External Debt Stocks, short-term, http://databank.worldbank.org.
 4. Financial Operations and Transactions. Annual Report 2014, www.imf.org/external/ pubs/ft/ar/2014/eng/pdf/a2.pdf.
 5. Flexible Credit Line - Operation Guidance Note, International Monetary Fund, Washington, June 2015.
 6. Gąsiorowski P., Grotte M., Frankiewicz D., Życieńska A., Walasik A., Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, Materiały i Studia NBP nr 285, Warszawa 2013.
 7. Hagan S., Tiwari S., Tweedie A., The Review of the Flexible Credit Line, the Precautionary and Liquidity Line, and the Rapid Financing Instrument - Supplementary Information, International Monetary Fund, Washington, January 2014.
 8. IMF Exchange Rates, www.imf.org/external/np/fin/data.
 9. IMF Executive Board Concludes First Review of the Precautionary and Liquidity Line for Morocco, IMF Press Release No. 15/39, 6 February 2015.
 10. International Financial Statistics, http://elibrary-data.imf.org.
 11. Knap R., Nakonieczna-Kisiel H., Rezerwy dewizowe Polski na tle Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 57, Szczecin 2013.
 12. Konopczak M., Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski - wykorzystanie metody roszczeń warunkowych, "Bank i Kredyt" 2014, nr 45 (5).
 13. Macedonia, former Yugoslav Republic of: Financial Position in the Fund as of May 31, 2015, www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=618&dat e1key=2015-07-08.
 14. Mexico: Financial Position in the Fund as of May 31, 2015, www.imf.org/external/ np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=670&date1key=2015-07-07.
 15. Michalczyk W., Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej, in: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Gdańsk 2012.
 16. Morocco: Financial Position in the Fund as of May 31, 2015, www.imf.org/external/ np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=680&date1key=2015-07-08.
 17. Poland, Republic of: Financial Position in the Fund as of May 31, 2015, www.imf. org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=805&date1key=2015-07-07.
 18. Poland's Balance of Payments for the Fourth Quarter of 2014, National Bank of Poland, Warsaw 2015.
 19. Precautionary and Liquidity Line - Operational Guidance Note, International Monetary Fund, Wahington, May 2012.
 20. Precautionary and Liquidity Line - Operation Guidance Note, International Monetary Fund, Washington, June 2015.
 21. Reichmann T., Resende C. de, The IMF's Lending Toolkit and the Global Financial Crisis, International Monetary Fund, Washington 2014.
 22. The IMF's Flexible Credit Line, International Monetary Fund, www.imf.org/external/ np/exr/facts/fcl.htm.
 23. The IMF's Precautionary and Liquidity Line, International Monetary Fund, www. imf.org/external/np/exr/facts/pll.htm.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu