BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (University of Szczecin, Poland)
Title
Implementation of Hedge Fund Investment Philosophy by Sovereign Wealth Funds
Implementacja filozofii inwestycyjnej funduszy hedge przez fundusze sovereign wealth
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 7-23, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Fundusze hedgingowe, Państwowy fundusz majątkowy
Investment funds, Hedge fund, Sovereign wealth fund
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozważania dotyczą przenikania filozofii inwestycyjnej stosowanej przez jednego z głównych uczestników rynku finansowego, jakim są fundusze hedge, przez państwowe fundusze majątkowe. Zasadniczym celem było ukazanie elastyczności inwestycyjnej i łatwości adaptacyjnej funduszy sovereign wealth w pierwszej dekadzie XXI wieku. W pierwszej części przedstawiono fundusze sovereign wealth jako przedmiot badań naukowych, podkreślając podobieństwa i różnice między nimi a funduszami hedge, a w drugiej - rolę i transparentność funduszy sovereign wealth. W ostatniej przebadano studium przypadku Funduszu Stabilizacyjnego Federacji Rosyjskiej. Na podstawie badań wyników inwestycyjnych rosyjskiego funduszu można wnioskować, że charakteryzowała go znaczna zmienność kapitału. Fundusz podejmował de facto spekulacje walutowe na kursach krzyżowych dolara amerykańskiego, euro oraz funta brytyjskiego do rubla rosyjskiego. Kojarzenie kilku rodzajów ryzyka jednocześnie - ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery dłużne oraz ryzyka walutowego, agresywna strategia inwestycyjna, znaczne krótkoterminowe obsunięcia kapitału (drawdowns) oraz globalny charakter działalności - spowodowało, że Fundusz Stabilizacyjny Federacji Rosyjskiej stał się wehikułem zachowującym się podobnie do wyspecjalizowanego funduszu hedge - currency/forex hedge fund.(abstrakt oryginalny)

This chapter presents discusses the implementation of hedge fund investment philosophy by sovereign wealth funds. Hedge funds are one of the main players on a financial market. The main aim is to present investment flexibility and adaptability of sovereign wealth funds during the first decade of the 21st century. The first part of the paper addresses sovereign wealth funds as a subject of research and places an emphasis on similarities between SWFs and hedge funds. The next section presents the role and transparency of sovereign wealth funds. The last part discusses a case study, namely Russian Federation stabilization fund. The analysis of investment performance of the Russian fund suggests that it is characterized by a considerable variability of capital. In fact its practices are based on currency speculation, i.e. cross rate speculation against US dollar, Euro and pound sterling to Russian rouble. Thanks to the ability to associate several types of risk at the same time (i.e. risk related to investment in securities, foreign exchange risk, de facto agressive investment strategy, or considerable drawdowns) as well as global character of its activity, Russian Federation stabilization fund is a vehicle that behaves similarly to a specialized hedge fund, namely currency/forex hedge fund.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aizenman J., Jinjarak Y., Park D., International Reserves and Swap Lines: Substitutes or Complements, "NBER Working Paper" No. 15804, 2010.
 2. Aspadarec W., Państwowe fundusze majątkowe a liberalizacja przepływów kapitałowych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 106, Katowice 2012.
 3. Balding C., A Portfolio Analysis of Sovereign Wealth Fund, Social Science Research Network, 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141531.
 4. Balin B.J., Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis, Working Paper at School of Advanced International Studies, The John Hopkins University, September 2009, http://ssrn.com/abstratct=1477725.
 5. Bertoni F., Lugo S., Testing the Strategic Asset Allocation of Stabilization Sovereign Wealth Funds, "Social Science Research Network" 2011, No. 1944508.
 6. Das U.S., Lu Y., Mulder C., Sy A., Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations, "IMF Working Paper" 2009, Vol. 9, No. 179, www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09179.pdf.
 7. Davidson S., Do Sovereign Wealth Funds Make Economic or Political Decisions?, AOIF Paper 7, Australia's Open Investment Future, December 2008, www.ipa. org.au/library/publication/1229472014_document_davidson_swf_cover.pdf.
 8. "FRBSF Economic Letter" No. 99-36, Federal Reserve Bank of San Francisco, November 1999, www.frbsf.org/econrsrch/wklyltr/wklyltr99/el99-36.html.
 9. Gerlach S., Smets F., Contagious Speculative Attacks, "BIS Working Paper" 2004, No. 22, www.bis.org/publ/work22.pdf.
 10. Gieve J., Sovereign Wealth Funds and Global Imbalances, Speech presented at Sovereign Wealth Management Conference, Londyn, March 2008, www.bis.org/ review/r080319d.pdf.
 11. Kudrin Says Reserve Fund to be Spent by '10, "The Moscow Times" of 23.04.2009, www.themoscowtimes.com/article/1009/42/376518.htm.
 12. Noyer C., Christian Noyer: Foreign Reserve Accumulation - Some Systemic Implications, Speech at the Salzburg Global Seminar, Salzburg October 2007, www. bis.org/review/r071024a.pdf.
 13. Raymond H., Sovereign Wealth Funds as a Investors of Last Resort During Crisis, Universite de Paris Ouest Nanterre la Defence, "Working Paper" 2010, No. 12.
 14. Rozanov A., Who Holds the Wealth of Nations?, "Central Banking Journal" 2005, Vol. 15, No. 4.
 15. Sovereign Wealth Funds: Generally Accepted Principles and Practices: "Santiago Principles", The International Working Group of Sovereign Wealth Funds, October 2008, www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf.
 16. Stefanini F., Investment Strategies of Hedge Funds, John Wiley & Sons, London 2006.
 17. Urban D., Czy państwowe fundusze majątkowe to źródło innowacji w systemie finansowym?, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 106, Katowice 2012.
 18. www.swfinstitute.org/funds.php.
 19. www.uzh.ch/isb//studium/fs09/pdf//3644_presentation_4_swf.pdf.
 20. www.swfinstitute.org/research/transparencyindex.php.
 21. www.swfinstitute.org/research/firminvestmentstyle.php.
 22. www.ml.com/index.asp?id=7695_7696_8149_74412_82725_83576.
 23. www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/POL03408A.htm.
 24. www.swfinstitute.org/funds.php.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu