BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudziński Jerzy (University of Szczecin, Poland)
Title
On Certain Effects of Financialisation in Commodity Markets
Niektóre skutki finansyzacji rynków towarowych
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 25-36, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynki towarowe, Finansjeryzacja, Inwestor finansowy
Financial investment, Commodity markets, Financialization, Financial investor
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność inwestorów finansowych w XXI wieku była niewątpliwie jedną z istotnych przyczyn wysokiej dynamiki cen surowców i żywności oraz wyraźnej zmiany - obserwowanych wcześniej - długookresowych relacji cenowych. Efektem wzmożonej aktywności inwestorów finansowych były również silniejsze niż dawniej wahania cen, destabilizujące gospodarkę światową. Sygnalizowane zjawiska wywołały bardzo niekorzystne skutki praktyczne w postaci przenoszenia cen kontraktów terminowych, a więc swoistych aktywów finansowych (traktowanych jako ceny bazowe dla transakcji w handlu międzynarodowym, do sfery sektora realnego (wskaźnik export unit value). W ten sposób wystąpiło zjawisko deformacji informacyjnej funkcji ceny światowej, która przestała odzwierciedlać relacje popytowo-podażowe panujące na poszczególnych rynkach towarowych, a zaczęła - w coraz większym zakresie - przenosić sygnały o "nastrojach" na globalnym rynku finansowym.(abstrakt oryginalny)

The involvement of financial investors in commodity markets observed in the 21 st century is one of the major factors which have contributed to the surge in the prices of primary commodities and changes in long-term price relations. This intense involvement of financial investors had also contributed to price volatility (much stronger than in the past) which affected the stability of the global economy. The phenomena explored above have had unfavourable practical effects - the prices of commodity futures, i.e. financial assets (which are referred to as base prices for transactions in international trade) have transferred to the real sphere of the economy (export unit value index). As a result, the information function of the world price has been distorted as the price no longer reflects the demand-supply relations in individual commodity markets and transfers signals related to "moods" in the global financial market instead. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bicchetti D., Maystre N., The Synchronized and Long-Lasting Structural Change on Commodity Markets: Evidence from High Frequency Data, UNCTAD Discussion Papers, No. 208, October 2012.
 2. "BIS Quarterly Review" (multiple issues).
 3. Broken Markets: How Financial Market Regulation Can Help Prevent Another Global Food Crisis, WDM September 2011.
 4. Did Financialization of Commodities Drive Commodity Prices?, "ICI Research Perspective" 2012, May.
 5. Don't Blame The Physical Markets: Financialization is the Root Cause of Oil and Commodity Price Volatility, UNCTAD, Policy Brief No. 25, September 2012.
 6. Dwyer A., Gardner S., Williams T., Global Commodity Markets - Price Volatility and Financialization, "Bulletin Reserve Bank of Australia" 2011, June.
 7. Dudziński J., Boom surowcowy XXI w. a kryzys surowcowy, paliwowy i żywnościowy lat 70., Prace Naukowe US (forthcoming).
 8. Dudziński J., Ewolucja działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych, Acta Universitatis Lodzenisis, Folia Oeconomica 273, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
 9. Dudziński J., Motives, Forms and Directions of Financial Investors' Involvement in Commodity Markets, in: Trends in the World Economy, Szczecin 2011.
 10. Excessive Speculation in Agriculture Commodities, Institute for Agriculture and Trade Policy, April 2011.
 11. Fattouh B., Kilian L., Manadera L., The Role of Speculation in Oil Markets: What Have We Learned So Far?, July 2012, www-personal.umich.edu/~lkilian/milan030612. pdf.
 12. Financial Investment in Commodity Markets, Institute of International Finance, Washington, September 2011.
 13. Fundamentals Drive Commodity Prices, "ICI Research Perspective" 2012, May.
 14. Gelos G., Ustyugova Y., When Commodity Prices Surge, "Finance and Development" 2012, December.
 15. Handbook of Statistics 2012, UNCTAD, New York 2012.
 16. Henn M., Evidence on the Negative Impact of Commodity Speculation by Academics, Analysts and Public Institutions, www2.weed-online.org/uploads/evidence_ on_impact_of_commodity_speculation.pdf.
 17. Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, UNCTAD, June 2011.
 18. Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista" 2012, nr 3.
 19. Speculation on Commodity Derivates Finance Watch, MiFIDz, www.financewatch. org/wp-content/upboads/2012/07/Investing-not-betting-Finance-watchposition- paper-onMiFID-2.pdf.
 20. Stoll H.R., Whaley R.E., Commodity Index Investing and Commodity Future Prices, "Journal of Applied Finance" 2010, No. 14 (1).
 21. The Commodity Boom: Long-Term Prospects, in: Global Economic Prospects, Commodities and Crossroads, World Bank, Washington 2009.
 22. The Financialization of Commodity Markets, in: Trade and Development Report, UNCTAD, New York 2009.
 23. Trade and Development Report 2009, UNCTAD, New York 2009.
 24. World Economic Outlook, IMF, September 2011.
 25. Wray L.R., The Commodities Market Bubble, The Levy Economics Institute of Bard College, Public Policy Brief 2008, No. 96.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu