BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caban-Piaskowska Katarzyna (Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi)
Title
Promowanie marki - studium przypadków
Promoting Brand - Case Studies
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 77-89, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Marka, Budowanie marki, Wizerunek marki, Budowanie świadomości marki, Media społecznościowe
Brand, Brand building, Brand image, Branding, Social media
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie jak młodzi artyści - projektanci promują swoją twórczość. Kreować markę, w tych przypadkach swoje nazwisko, można na bardzo wiele sposobów. Promowanie marki jest zwykle podstawą sukcesu wielu projektantów. Artyści - projektanci tworzą bardzo różne produkty. Po pierwsze są to oczywiście ubrania, ale mogą to być także buty, torebki inne dodatki galanteryjne, ponadto wyroby jubilerskie, druki i nadruki na materiałach i tekstyliach. Tym wszystkim zajmują się studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi kierunku Tkanina i Ubiór. W artykule zostały opisane trzy wybrane przykłady promowania marek młodych artystów. Opisani projektanci korzystają z mediów społecznościowych, promują swoje wyroby w programie telewizyjnym, a także biorą udział w prestiżowych wystawach. Te działania mają na celu zwiększenie rozpoznawalności ich nazwisk, twórczości oraz produktów. Tak jak pokazują te trzy wybrane przykłady, droga do rozpoznawalności może być różna. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify how young artists - designers promote their work. Create producer, and in these cases their name, may in very many ways. Promoting the brand is usually the basis for the success of many designers. Artists - designers make very different products. Firstly, they are, of course, the clothes, but they can also be shoes, handbags other additives notions, moreover, jewelery, prints and prints on materials and textiles. All deal with the students and graduates of the Academy of Fine Arts in Lodz, the textile and garment. The article described three selected examples of promoting the brands of young artists. Described the designers use of social media, promote their products in a television program, as well as take part in prestigious exhibitions. These activities are aimed at increasing awareness of their names, creativity and products. As shown, the three selected examples, the road to recognition may vary. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. Strategie marki w marketingu międzynarodowym, AE, Kraków 1999.
 2. Clark D. Reinventing Your Personal Brand, ,,Harvard Business Review", MARCH 2011.
 3. Gnat K., Skuteczna reklama i marketing internetowy [Effective advertising and Internet marketing] http://freshmail.pl/blog/skuteczna-reklama-i-marketing-internetowy-kompletne-vademecum-dla-firm/?fm_nvar=29d288.
 4. Goban-Klas T. Media, Historia i Współczesność [Media, History and Present], Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2005.
 5. Kaplan A.M., Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, ,,Business Horizons" 53(1), 2010.
 6. Karpińska-Krakowiak M. The effects of social networking sites on consumer-brand relationships, Journal of Computer Information Systems, Volume 56 Issue 3, Spring 2016.
 7. Kohli Ch., Suri R., Kapoor A. Will social media kill branding?, ,,Harvard Business Review", January 2015.
 8. Kotler Ph. Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola [Marketing - analysis, planning, implementation and control], Northwestern University, Warszawa 1994.
 9. Kulej K. Praca nad wizerunkiem [Work on the image], Polski jubiler, nr 3/2013.
 10. Mangold WG, Faulds DJ. Social media: the new hybrid element of the promotion mix, Bus Horizons. 52 (4), 2009.
 11. Mc Leod A. Marketing Internetowy w praktyce [Internet Marketing in Practice] - e-book, Gliwice, 2005- e-book, Gliwice, 2005.
 12. Pieter J. Ogólna metodologia pracy naukowe [The general methodology of scientific work], Ossolineum, Wrocław 1967.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu