BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap Renata (University of Szczecin, Poland)
Title
The Role of Sovereign Wealth Funds in Global Flow of Foreign Direct Investments
Rola państwowych funduszy majątkowych w globalnych przepływach zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 57-79, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Państwowy fundusz majątkowy
Direct investments, Foreign investment, Sovereign wealth fund
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podjęto próbę określenia podstawowych tendencji rozwoju zagranicznych inwestycji bezpośrednich dokonywanych przez państwowe fundusze majątkowe i oceny roli tych funduszy w światowych przepływach zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach 2000-2012. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanym okresie nastąpił bezprecedensowy wzrost liczby i wartości aktywów oraz aktywności PFM na światowym rynku zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Mimo gwałtownego wzrostu wartości ZIB PFM, ich udział w światowych ZIB kształtował się na niskim poziomie, a pod względem kierunków lokalizacji geograficznej i sektorowej struktura ZIB PFM nie odbiegała od trendów charakteryzujących ich globalne przepływy.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to define fundamental trends of the development of foreign direct investment conducted by sovereign wealth funds and to evaluate the role of those funds in global flows of foreign direct investments in the course of 2000-2012. The conducted analysis demonstrates that in the analysed period an unprecedented rise in the number and value of SWF's assets as well as SWF's activity occurred in the global market of foreign direct investment. Despite the rapid growth of value of SWF's FDI, their share in global FDI was low, and the directions of geographic and sector allocation, the structure of SWF's FDI did not differ from the trends of global FDI flows.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. About Sovereign Wealth Fund, Sovereign Wealth Fund Institute, www.swfinstitute. org/sovereign-wealth-fund.
 2. Back on Course: Sovereign Wealth Fund Activity in 2009, SWF Annual Report 2009, eds. W. Miracky, B. Bortolotti, www.feem.it/userfiles/attach/20105171327204 MonitorFEEM_SWF_AnnualReport 2009.pdf.
 3. Cautious Change: Sovereign Wealth Fund Annual Report 2012, ed. B. Bortolotti, SIL, Università Bocconi, Milan 2013, www.stampa.unibocconi.it/editor/archivio_ pdf/SILReport2012201307021734 30.pdf.
 4. Chinese Investment in Europe: Streaks of Red, "The Economist", 2.07.2011.
 5. Forrest P., Sovereign Wealth - Future Trends - June 2012, www.sovereignwealthfocus. com.
 6. Fund Rankings (Updates July 2013), SWF Institute, www.SWFinstitute.org/fund-rankings.
 7. Gilson R., Milhaupt C., Sovereign Wealth Funds and Corporate Governance: A Minimalist Response to the New Merchantilism, "Stanford Low Review" 2008, Vol. 60.
 8. Global Financial Stability Report: Grappling with Crisis Legacies, IMF, Washington 2011.
 9. Investing with Confidence: Understanding Political Risk Management in the 21st Century, eds. K.W. Lu, G. Verheyen, S.M. Perera, The World Bank, Washington 2009.
 10. Kunzel P. et. al., Investment Objectives of Sovereign Wealth Funds - A Shifting Paradigm, IMF Working Paper No. 19, IMF, Washington 2011.
 11. Marchewka-Bartkowiak K., Sovereign Portfolio Management Agency jako instytucja zarządzająca państwowymi portfelami finansowymi, "Bank i Kredyt" 2008, nr 11.
 12. Mezzacapo S., The So-called "Sovereign Wealth Funds": Regulatory Issues, Financial Stability and Prudential Supervision, "Economic Papers" 2009, No. 378.
 13. Miceli V., Do Sovereign Wealth Funds Herd in Equity Markets?, "Centre for Financial Analysis & Policy Working Paper" 2011, No. 40.
 14. Nakonieczna-Kisiel H., Official reserve assets - comparative analysis of tendencies and motives for reserve accumulation in the world and in Poland, in: Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries, eds. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Uniwersytet Szczeciński 2013.
 15. O'Brien C., Mattei T., Thomas N., Sovereign Wealth Funds: Evolving Perceptions and Strategies, "Securities Regulation & Law Report" 2012, No. 50, Vol. 44.
 16. Rozanov A., Definitional Challenges of Dealing with Sovereign Wealth Funds, "Asian Journal of International Law" 2011, No. 2, Vol. 1.
 17. Sovereign Wealth Founds 2008, IFSL 2008, http://grahambishop.com/Document- Store/eaeab9ff-ebf6-4aca-93e2-4f0181d0781e.pdf.
 18. Sovereign Wealth Founds 2009, IFSL 2009, www.afi.es/EO/swf_IFSL_2009.pdf.
 19. Sovereign Wealth Founds 2010, IFSL 2010, www.thecityuk.com/assets/Uploads/SWF- 2010.pdf.
 20. Sovereign Wealth Founds 2011, TheCityUK 2011, www.thecityuk.com/assets/Uploads/ SWF-2011.pdf.
 21. Sovereign Wealth Founds 2012, TheCityUK 2012, www.thecityuk.com/assets/Uploads/ SWF-2012.pdf.
 22. Sovereign Wealth Founds 2013, TheCityUK 2013, www.mscconsultants.co.uk/_literature_ 116314.
 23. Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda, IMF, Washington 2008.
 24. Sovereign Wealth Funds: Generally Accepted Principles and Practices - "Santiago Principles", International Working Group of Sovereign Wealth Funds, Washington 2008, www.iwgswf.org/pubs/eng/Santiago principles.pdf.
 25. Truman E.M., Sovereign Wealth Funds: Threat or Salvation?, Peterson Institute for International Economics, Washington DC 2010.
 26. UNCTADStat, http://unctadstat. unctad.org /ReportFolders/reportFolders.aspx.
 27. Weathering the Storm: Sovereign Wealth Funds in the GlobalEconomic Crisis of 2008. SWF Annual Report 2008, eds. W. Miracky, B. Bortolotti, www.feem. it/userfiles/attach/20105171327204Monitor-FEEM_SWF_ Annual Report2009. pdf.
 28. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, United Nations, New York-Geneva 2008.
 29. World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies, United Nations, New York-Geneva 2012.
 30. World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, United Nations, New York-Geneva 2013.
 31. Zhendai Y., Issues in the Long-Term Development of Sovereign Wealth Funds, "Asia-Pacific Trade and Investment Review" 2008, Vol. 4.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu