BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markiewicz Magdalena (University of Gdansk, Poland)
Title
The Changes in the Banking Sector in China in the Context of Global Financial Crisis
Zmiany w sektorze bankowym w Chinach w kontekście globalnego kryzysu finansowego
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 81-100, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Kryzys finansowy
Banking, Banking sector, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Kryzys finansowy, który pojawił się w pierwszej dekadzie XXI wieku, bez wątpienia miał wpływ na zmiany w sektorze bankowym. Mimo problemów z płynnością wielu banków w Stanach Zjednoczonych i Europie, sektor bankowy w Chinach szybko się rozwijał, a chińskie banki osiągały dobre wyniki finansowe. Na uwagę zasługuje zatem ewolucja sektora bankowego w Chinach i aktywów największych chińskich banków w kontekście zmian wynikających z globalnego kryzysu finansowego. Szczególnie ważne są wymogi nadzorcze wynikające z międzynarodowych regulacji ostrożnościowych, struktura chińskiego sektora bankowego oraz kwestie własności banków i ich wyników finansowych. W tym kontekście porównano również wyniki sektora bankowego z wynikami chińskiej gospodarki jako całości, mierzonymi wzrostem PKB.(abstrakt oryginalny)

The financial crisis that emerged in the first decade of the twenty-first century undoubtedly had an impact on the changes in the banking sector. Despite the liquidity problems of many banks in the United States and Europe, the banking sector in China is growing rapidly, and Chinese banks achieve good financial results. The purpose of this article is to characterize the evolution of the banking sector in China and the position of Chinese banks in the world in the context of the changes resulting from the global financial crisis. Particular attention was paid to the supervisory requirements resulting from the macroprudential regulations as well as the structure of the Chinese banking sector, ownership of banks and their assets, comparing the growth of the banking sector with the results of the Chinese economy as a whole measured by GDP growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Annual Report 2010, China Banking Regulatory Commission, www.cbrc.gov/cn.
 2. Annual Report 2011, China Banking Regulatory Commission, www.cbrc.gov.cn.
 3. CBRC Issues the Administrative Measures for the Leverage Ratio of Commercial Banks, Lexis Nexis, http://hk.lexiscn.com/latest_message.php?id=52337.
 4. China Financial Stability Report 2012, Appendix II. Table B 2.6, People's Bank of China, www.pbc.gov.cn.
 5. "China Law & Practice", September 2011, www.chinalawandpractice.com/Channel/ 10363/Banking-and-Finance-Laws.html.
 6. 2012 China Banking Industry Top Ten Trends and Outlook, Deloitte China Financial Services Industry, Center of Excellence, www.deloitte.com/cn.
 7. Mainland China Banking Survey 2012, KPMG, www.kpmg.com/cn.
 8. Measures for the Administration of the Leverage Ratio of Commercial Banks, Order of the CBRC 2011, No. 3, China Banking Regulatory Commission, www.cbrc. gov.cn.
 9. Szołtun A., Systemy bankowe w Azji Południowo-Wschodniej, Materiały i Studia nr 141, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002.
 10. The CBRC Released the Annual Report of 2012, China Banking Regulatory Commission, www.cbrc.gov.cn.
 11. The Law of the People's Republic of China of 10 May 1995 on the Commercial Banks, The People's Bank of China, www.pbc.gov.cn.
 12. The Law of the People's Republic of China of 18 March 1995 on the People's Bank of China, The People's Bank of China, www.pbc.gov.cn.
 13. The Law of the People's Republic of China on Regulation of and Supervision over the Banking Industry, adopted at the 6th Meeting of the Standing Committee of the Tenth National People's Congress of the People's Republic of China on December 27, 2003, Order of the President of the People's Republic of China No. 11, www.china.org.cn/english/DAT/214819.htm.
 14. Yang F., The Importance of Guanxi to Multinational Companies in China, "Asian Social Science" July 2011, Vol. 7, No. 7, www.ccsenet.org.
 15. Yang F., Focus on Both Opening to the Outside World as Well as Supervision and Regulation: Review and Prospects of Presence of Foreign Banks for Thirty Years in China, China Banking Regulatory Commission, http://zhuanti.cbrc. gov.cn.
 16. Żmuda M., Pozaekonomiczne następstwa wejścia Chińskiej Republiki Ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego, in: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, eds. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu