BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galbraith James K. (University of Texas at Austin, USA)
Title
Globalization and Inequality Revisited
Globalizacja a nierówności - nowe spojrzenie
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2016, no 15, s. 9-19, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Nierówności dochodowe, Globalizacja, Nierówności płacowe, Produktywność, Rynek pracy
Income inequalities, Globalization, Wage disparities, Productivity, Labour market
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł jest syntezą poglądów na temat nierówności oraz rozwoju gospodarczego prezentowanych w literaturze, poczynając od Kuznetsa (1955), przez neoklasyczne modele dostosowania rynku pracy oraz modele uwzględniające zmiany technologiczne i edukacyjne z lat 90., po rezultaty najnowszych badań, w których wykorzystano kompleksowe, spójne zbiory danych o zasięgu globalnym. Są one istotne dla oceny zarówno podobnych, jak i odmiennych doświadczeń gospodarek krajów wysoko rozwiniętych, krajów transformujących gospodarkę i krajów rozwijających się w dobie globalizacji. Prace oparte na zbiorach danych opracowanych w ramach Programu Nierówności realizowanego na Uniwersytecie w Teksasie potwierdzają pogląd Kuznetsa na temat dużego znaczenia międzysektorowego przepływu dochodów, ale zawierają wiele odrębnych i nowych ustaleń. Ustalenia te są możliwe, ponieważ obecnie można śledzić przepływy regionalne i ponadnarodowe dochodów, badać wpływ globalnych czynników makroekonomicznych na nierówności dochodowe, a ostatnio także ocenić krytycznie rolę, jaką odgrywają kursy wymiany w ewolucji nierówności w otwartych gospodarkach. (abstrakt oryginalny)

This article summarizes the literature on inequality and economic development from Kuznets (1955) through the neo-classical labor-market-adjustment models and technology/education dialectics of the 1990s, and onward to the modern use of comprehensive, consistent data sets with global coverage to assess the interdependent and divergent experience of advanced, developing and transition economies in the age of globalization. Work based on the data sets developed by the University of Texas Inequality Project broadly validates Kuznets' original view of the importance of inter- -sectoral transitions, but with many distinct and new insights, as it becomes possible to track regional and transnational patterns, common global macroeconomic forces and, most recently, the critical role played by exchange rates in the evolution of inequality in open economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, M. (2005) "Labor Market Institutions and Unemployment: A Critical Assessment of the Cross-country Evidence" in D. R. Howell (ed.) Fighting Unemployment: the Limits of Free Market Orthodoxy. New York: Oxford University Press.
 2. Baldwin, P. (2011) The Narcissism of Minor Differences: How America and Europe are Alike. New York: Oxford University Press.
 3. Birdsall, N., Ross, D. and Sabot, R. (1995) "Inequality and Growth Reconsidered: Lessons from East Asia". The World Bank Economic Review 9 (3): 477-508, https://doi.org/10.1093/wber/9.3.477.
 4. Bluestone, B. and Harrison, B. (1990) The Great U-turn: Corporate Restructuring and the Polarizing of America. New York: Basic Books.
 5. Bound, J. and Johnson, G. (1992) "Changes in the Structure of Wages in the 1980's: An Evaluation of Alternative Explanations". American Economic Review 82 (3): 371-92.
 6. DiNardo, J. and Pischke, J.-S. (1990) "The Returns to Computer Use Revisited: Have Pencils Changed the Wage Structure Too?". National Bureau of Economic Research Working Paper No. 5606. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
 7. Ferguson, T. and Galbraith, James K. (1999) "The American Wage Structure: 1920-1947". Research in Economic History 19: 205-57.
 8. Forbes, K. J. (2000) "A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth". American Economic Review 90 (4): 869-87.
 9. Galbraith, James K. (1998) Created Unequal: The Crisis in American Pay. New York: Free Press.
 10. Galbraith, James K. (2012) Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just Before the Great Crisis. New York: Oxford University Press.
 11. Galbraith, James K. and Berner, M. (eds) (2001) Inequality and Industrial Change: A Global View. New York: Cambridge University Press.
 12. Galbraith, James K. and Garcilazo, E. (2004) "Unemployment, Inequality and the Policy of Europe: 1984-2000". Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review 57 (228): 3-28.
 13. Galbraith, James K., Halbach, B., Malinowska, A., Shams, A. and Zhang, W. (2014) "UTIP Global Inequality Data Sets 1963-2008: Updates, Revisions and Quality Checks". UTIP Working Paper No. 68, http://utip.lbj.utexas.edu/papers/UTIP_68.pdf.
 14. Galbraith, James K. and Kum, H. (2003) "Inequality and Economic Growth: A Global View Based on Measures of Pay". CESifo Economic Studies 49 (4): 527-56, https://doi.org/10.1093/cesifo/49.4.527.
 15. Galbraith, James K., Spagnolo, L. and Pinto, S. (2007) "Economic Inequality and Political Power: A Comparative Analysis of Argentina and Brazil". Business and Politics 9 (1): 1-25.
 16. Goldin, C. and Katz, L. F. (2008) The Race between Technology and Education. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
 17. Harris, J. R. and Todaro, M. P. (1970) "Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis". The American Economic Review 60 (1): 126-42.
 18. Kuznets, S. (1955) "Economic Growth and Income Inequality". The American Economic Review 45 (1): 1-28.
 19. Meidner, R. and Rehn, G. (1951) Fackföreningsrörelsen och den Fulla Sysselsättningen. Stockholm.
 20. Milanovic, B. (2007) Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 21. Rossi, D. and Galbraith, James K. (2016) "Exchange Rates and Industrial Wage Inequality in Open Economies". UTIP Working Paper No. 71, http://utip.lbj.utexas.edu/papers/UTIP_71.pdf.
 22. Wood, A. J. B. (1994) North-South Trade, Employment and Inequality. Oxford: Clarendon Press.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1501
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu