BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Kamil (IDS Investment Data Services Equity Front End Portfolio Analytics)
Title
Long Run Stock Performance of Initial Public Offerings: an International Insight
Długoterminowe stopy zwrotu akcji emitowanych w drodze oferty publicznej: analiza w ujęciu międzynarodowym
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 195-210, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Giełda, Stopa zwrotu akcji, Pierwsza oferta publiczna, Rynek kapitałowy
Stock exchange, Stock rate of returns, Initial Public Offering (IPO), Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich dwóch dekadach wielokrotnie przeprowadzano badania długookresowego rozwoju stopy zwrotu nowo wyemitowanych akcji (IPO). Z uwagi na to, że na wyniki miały wpływ różne metody obliczeniowe i benchmarki, a także nierówne przedziały czasowe, osiągnięte wyniki nie pozwalają na bezpośrednie porównanie przeciętnych stóp zwrotu akcji w pierwszych latach po ich wprowadzeniu do handlu giełdowego. W możliwie obiektywny sposób zestawiono porównawcze wyników badań na wybranych rynkach lokalnych. Skoncentrowano się na badaniach co najmniej trzyletniej relatywnej stopy zwrotu, wykorzystując metody obliczeniowe buy-and-hold return lub cumulate average return. Wyniki dodatkowo pogrupowano regionalnie w celu pokazania różnic w rozwoju cen nowo wyemitowanych akcji w różnych częściach świata. Oczekiwano tutaj różnic między stopami zwrotu nowych akcji na rynkach giełdowych w krajach wysoko i słabiej rozwiniętych ekonomicznie. Rozważania na temat możliwych przyczyn niskich stop zwrotu akcji w długim terminie uzupełniono przeglądem wyników wybranych badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

Within the last two decades, a variety of empirical studies have examined the development of long-run stock returns after initial public offerings. Since reported results were obtained by use of diverse computation methods, unequal study periods and different benchmarks, they do not give a consistent and systemized information in respect to the worldwide valid long-run abnormal performance. The main goal of this article is to assemble an overview of selected event studies for the local stock markets and to compare documented stock performance to each other in a fair and transparent way. This article is focusing on these studies, which have documented buy-and-hold abnormal returns or cumulative average abnormal returns for at least three year long period. The additional separation of the considered studies by region shall demonstrate possible differences in relative stock price behavior after initial equity offerings in various regions of the world. Particularly the patterns in the performance of emerging markets stocks are expected to be different from the returns of stocks listed in the developed markets. A complementary discussion about the possible reasons for a long-term underperformance phenomenon completes the literature overview. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barber B.M., Lyon J.D., Detecting Long-run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics, "Journal of Financial Economics" 1997, Vol. 43.
 2. Bhabra H., Pettway R., IPO Prospectus Information and Subsequent Performance, "Financial Review" 2003, Vol. 38, Iss. 3.
 3. Brav A., Gompers P.A., Myth or Reality? The Long-Run Underperformance of Initial Public Offerings: Evidence from Venture and Nonventure Capital-Backed Companies, "Journal of Finance" 1997, Vol. 52.
 4. Choi S.D., Lee I., Megginsson W., Do Privatisation IPO Firms Outperform in the Long-Run?, "Financial Manage-ment" 2010, Vol. 39, Issue 1.
 5. Eckbo B.E., Norli O., Liquidity Risk, Leverage and Long-Run IPO Returns, "Journal of Corporate Finance" 2006, Vol. 11.
 6. Jain B.A., Kini O., The Post- Issue Operating Performance of IPO Firms, "Journal of Finance" 1994, Vol. 49, Issue 5.
 7. Kooli M., Suret J.M., The Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in Canada, "Journal of Multinational Financial Management" 2004, Vol. 14, Issue 1.
 8. Kothari S.P., Warner J., Measuring Long-Horizon Security Price Performance, "Journal of Financial Economics" 1997, Vol. 43.
 9. Loughran T.J., Ritter J.R., Rydqvist K., Initial Public Offerings: International Insights, "Pacific-Basin Finance Journal" 1994, Vol. 2.
 10. Loughran T.J., Ritter J.R., The New Issues Puzzle, "Journal of Finance" 1995, Vol. 50.
 11. Lyon J.D., Barber B.M., Tsai C.L., Improved Methods for Tests of Long-Run Abnormal Stock Returns, "Journal of Finance" 1999, Vol. 54.
 12. Miller E.M., Long Run Underperformance of Initial Public Offerings: An Explanation, Working Paper, University of New Orleans, New Orlean 2000.
 13. Ritter J.R., The Long-Run Performance of Initial Public Offerings, "Journal of Finance" 1991, Vol. 46.
 14. Sahoo S., Raib P., After Market Pricing Performance of Initial Public Offerings: Indian IPO Market 2002-2006, "Vikalpa" 2010, No. 4, Vol. 35.
 15. Sapusek A., Benchmark-Sensitivity of IPO Long-Run Performance: An Empirical Study for Germany, "Schmallen-bach Business Review" 2000, Vol. 52.
 16. Shiller R.J., Speculative Prices and Popular Models, "Journal of Economic Perspectives" 1990, No. 2, Vol. 4.
 17. Stehle R., Ehrhardt O., Przyborowsky R., Long-Run Stock Performance after Initial Public Offerings and Seasoned Equity Issues in the German Capital Market, "European Financial Management" 1999, Vol. 6.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu