BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdel Małgorzata (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Wielewska Izabela (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Prus Piotr (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland)
Title
The Role of the EU Support in Development of Inland Waterway Shipping in Poland, and the Kujawsko-Pomorskie Province
Żegluga śródlądowa w Polsce w aspekcie możliwości rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w ramach finansowania środków Unii Europejskiej
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 143-154, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Żegluga śródlądowa, Środki unijne, Infrastruktura transportu, Flota śródlądowa
Inland sailing, EU funds union, Transport infrastructure, Inland fleet
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
W artykule podjęto próbę oceny i porównania wybranych statystyk dotyczących żeglugi śródlądowej w Polsce, w szczególności dokonano analizy dynamiki liczby pasażerów oraz liczby miejsc pasażerskich w latach 2010-2014. Ponadto dokonano charakterystyki żeglugi śródlądowej w woj. kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem wybranych przykładów wśród najważniejszych inwestycji w obszarze żeglugi śródlądowej finansowanych ze środków UE. W oparciu o dane wtórne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego obejmujące okres 2010-2013 dokonano wielowymiarowej analizy statystycznej, w tym analizę dynamiki zjawisk: absolutne i względne przyrosty wartości, analizę zmienności zjawiska w czasie, indywidualne indeksy dynamiki: jednopodstawowe i łańcuchowe. W ciągu kolejnych trzech lat 2011-2013 w porównaniu z rokiem 2010 doszło do systematycznego wzrostu liczby pasażerów Badania wykazały, że transport śródlądowy w Polsce jak i w woj. kujawsko-pomorskim ma szansę rozwoju przy wsparciu środków finansowych, szczególnie pochodzących z Unii Europejskiej. Okazuje się, że usługi transportowe to stale rozwijająca się gałąź gospodarki w kraju, a w ostatnich latach dostrzega się szczególny wzrost popytu na te usługi Konieczne jest zwrócenie uwagi na rolę przewozów turystycznych pasażerskich. (abstrakt oryginalny)

The aim article was to evaluate and compare certain statistics regarding inland waterway shipping in Poland. The authors of the analysis were particularly interested in the number of carried passengers and available passenger capacity in 2010-2014. What is more, the general characteristics of the inland waterway shipping in Poland were outlined, including examples of the main projects funded or co-funded by the European Union. The 2010-2013 secondary data from the Central Statistical Office was used to create a multi-dimensional statistical analysis, including such phenomena as the absolute and relative value increase, phenomenon change patterns, individual single-base and chain dynamics indices. It was noted that, in comparison to 2010, the number of passengers were increasing from 2011 to 2013. The research also proved that with the EU financial support, inland shipping in Poland and in the kujawsko-pomorskie province has a strong development potential. Transport is one of the fast-developing branches of the country's economy, and there is still a growing demand for its services. However, the role of passenger transport should receive more attention. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baran J, "Logistyka, wybrane zagadnienia" [Logistics selected issues], Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008,s. 76-78.
  2. Encyklopedia internetowa Wikipedia [Online encyclopedia Wikipedia]: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Tramwaje_wodne, dostęp [access] 15.05.2016.
  3. Fijałkowski J, "Transport Wewnętrzny w systemach logistycznych, wybrane zagadnienia" [Internal transport in logistic systems, selected topics], Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 167-171.
  4. Główczyński S , F. Gronowski, "Żegluga śródlądowa ekonomika, eksploatacja, organizacja" [Inland waterway transport economics, operation, organization], Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979, s. 108-109.
  5. Główny Urząd Statystyczny, "Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2012 roku" [Inland waterways in Poland in 2012], Warszawa 2013, s. 15.
  6. Rucińska D, "Polski rynek usług transportowych" [Polish transport market], Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s.64.
  7. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, R. Rydzkowski, "Transport Wodny Śródlądowy" [Inland Water Transport], Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 11-19.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu