BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Poszerzanie paradygmatu badań marketingowych (metody retrospektywne, prospektywne i pasywne)
Improving Paradigm of Marketing Research (Retrospective, Prospective and Passive Methods)
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 211-224, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Koszty, Badania marketingowe, Metodologia badań
Costs, Marketing research, Research methodology
Note
summ., streszcz.
Abstract
Nowe formy badań marketingowych zwiększają możliwość pozyskiwania informacji. Wykorzystując fakt, że respondent jest przedstawicielem mocno sformalizowanej organizacji lokalnych społeczności, można za jego pośrednictwem przenieść informacje o cechach i preferencjach na pozostałych członków grupy. Dysponując szerszą perspektywą badawczą, w krótszym czasie można zgromadzić więcej danych, co pozwala na znaczne obniżanie kosztów badania ankietowego. (abstrakt oryginalny)

New methods of marketing studies increase the possibility of obtaining information. Taking into account that the respondent is a representative of strong formalized organization and local communities, his characteristics and preferences can be move to other members of the group. Wider research perspective let us to collect more data in less time, which determine significant reduction of the survey cost. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 3. Gruba E. G.,. Lincoln Y. S., Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zależności, [w:] N.K. Denzin, Y. S.,Lincoln (red), Metody badań jakościowych, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Griyffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 5. Mazurek-Łopacińska K., (red), Badania marketingowe teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Mills C. W., Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1995.
 9. Zwliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 10. http://sjp.pwn.pl/sjp/retrospekcja;2574149.html
 11. http://www.augustow.zafriko.pl/
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu