BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ujwary-Gil Anna (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Title
The analysis of barriers to knowledge management in the organization
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 84-100, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Bariery zarządzania wiedzą, Systemy zarządzania wiedzą
Knowledge management, Knowledge management barriers, Knowledge management system
Note
summ.
Abstract
The subject of this article is to highlight the need for cooperation and exchange of knowledge among communities of the organization to develop and achieve competitive advantage in the market. On the other hand, research indicates that cooperation is not always the case, so it is worth considering why this is happening. An important part of this article is to present the latest results of research carried out under the EU project entitled Knowledge Management System Model for Enterprise. An analysis of barriers to knowledge management. A tool for analysis of barriers to knowledge management in the company (Model Personnel System Adaptation of Enterprises to the Economy of Structural Change, financed by the European Social Fund, Warsaw - Gdańsk 2008). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza barier i trudności w zarządzaniu wiedzą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Projekt EFS, EQUAL Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce, Gdańsk 2005.
 2. Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Przedsiębiorstwie. Analiza barier w zarządzaniu wiedzą. Narzędzie do przeprowadzania analizy barier w zarządzaniu wiedzą w firmie, Projekt Inicjatywy Wspólnotowej Equal F0576d2, Modelowy System Przystosowania Kadr Przedsiębiorstw do Zmian Strukturalnych w Gospodarce, sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa - Gdańsk 2008, Partnerstwo PL-106.
 3. Błaszczuk A., Brdulak J.J., Guzik M., Pawluczuk A., Wyniki badań sondażowych nad zarządzaniem wiedzą w Polsce. Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2002.
 4. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time&Prentice Hall, London 2000.
 5. Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Organizacja i Kierowanie", No 2(108)/2002.
 6. Grudzewski W., Hajduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 7. KPMG, Research Report 2000.
 8. Krogh K., Care in Knowledge Creation, "California Management Review", (40) 1998.
 9. Markowski P., Tomczak P., Gdybyśmy tylko wiedzieli, co wiemy....Efektywne zarządzanie wiedzą organizacji, Bernard Brunhes Polska, Warszawa, 2004. Report on research.
 10. Nęcka E., Umysł zbiorowy, czyli grupowe myślenie twórcze, "Przegląd Psychologiczny, volume XXVIII, No 2.
 11. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, Oxford, 1995.
 12. Pietrasiński Z., Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Scholar, Warszawa 2001.
 13. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge, Harvard University Press, Cambridge 1998.
 14. Polanyi M., The Tacit Dimesion, Routledge&Kegan Paul, London 1966.
 15. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 16. Skyrme D.J., Knowledge Creation. Creating Collaborative Enterprise, Oxford 1999.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu