BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ujwary-Gil Anna (Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Współpraca organizacji badawczych z uniwersytetem w regionie - doświadczenia norweskie
Cooperation with the Research Organizations with University in the Region - Norwegian Experience
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 202-212, rys.
Keyword
Transfer wiedzy, Placówki badawczo-rozwojowe, Inkubatory przedsiębiorczości, Szkolnictwo wyższe
Knowledge transfer, R&D facility research, Enterprise incubators, Higher education
Note
summ.
Country
Norwegia
Norway
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja głównych ośrodków badawczych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie z Uniwersytetem Agder w Kristiansand. O budowie Parku Nauki w tym obszarze zadecydowała obecność liczącego się - w piątym co do wielkości mieście Norwegii - uniwersytetu. Wydaje się, że Norwegia, która nie jest członkiem Unii Europejskiej dobrze sobie radzi w organizacji badań i przyznawania środków na ich finansowanie. Polityka tych ośrodków badawczych odpowiada ściśle na zapotrzebowanie w regionie, jak również priorytetom sformułowanym we wstępie niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the main research centers located in close proximity with the University of Agder in Kristiansand. It seems that Norway, which is not a member of the European Union's is doing so well in the organization of research and allocation of resources to support them. The policy research centers closely corresponds to the needs of the region, as well as the wording of the priorities in the introduction to this article. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu