BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Bartosz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Poszukując handlowych bram do Europy. Studium umowy o wolnym handlu Chiny-Szwajcaria
Looking for Trade Gateways to Europe. The Study of The Free Trade Agreement Between China and Switzerland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 19-29, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Handel międzynarodowy, Regionalizm
International trade, Regionalism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Regionalizm handlowy staje się współcześnie złożonym procesem, biorąc pod uwagę zarówno jego najważniejsze motywacje, wymiar prawny, jak i geograficzną strukturę ewoluującą w kierunku porozumień międzyregionalnych. Jednocześnie konkurencyjność produkcji przemysłowej gospodarek wschodzących w Azji wymaga aktywności w nawiązywaniu nowych umów handlowych, ukierunkowanych na utrzymanie atrakcyjności posiadanych preferencji (poza)taryfowych. Na tym tle ciekawym oraz istotnym przypadkiem jest chińsko-szwajcarska umowa o wolnym handlu (z 2013 r.). Można ją przede wszystkim interpretować w kategoriach stopniowych przygotowań Chin do bardziej kompleksowych negocjacji z kolejnymi partnerami. Celem artykułu jest charakterystyka strumieni handlu towarowego (2001-2015) między tymi krajami, wraz z próbą identyfikacji najważniejszych przewag konkurencyjnych, oraz określenie głównych motywów zawarcia porozumienia. W analizie wykorzystane zostały dane z bazy Międzynarodowego Centrum Handlu oraz dokumenty Światowej Organizacji Handlu.(abstrakt oryginalny)

Trade regionalism becomes a more and more complex process when taking into account both its primary rationales, legal dimension as well as geographical structure evolving towards cross-regional accords. At the same time competitiveness of industrial production of emerging economies in Asia requires enhanced activities in closing trade agreements aimed at sustaining attractiveness of (non-)tariff preferences. Against this background, a particularly interesting case is the free trade agreement between China and Switzerland (2013). It may represent a gradual preparation of the first to more complex accords with other countries. The goal of the paper is to characterise bilateral streams of trade in goods (2001-2015) together with an identification of competitive advantages, as well as an analysis of crucial motives for both parties of the agreement. The analysis is based on trade data from the International Trade Centre together with official documents of the World Trade Organisation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balassa B. (1965), Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage, "The Manchester School", Vol. 33, Issue 2, May.
 2. Baldwin R. (1993), A Domino Theory of Regionalism, Working Paper No. 4465, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, September.
 3. Baldwin R., Carpenter T. (2011), Regionalism: Moving From Fragmentation Towards Coherence [in:] T. Cottier, P. Delimatsis (eds.), The Prospects of International Trade Regulation. From Fragmentation to Coherence, Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Bergsten C.F. (1996), Competitive Liberalization and Global Free Trade: A Vision for the Early 21st Century, Working Paper 96-15, Peterson Institute for International Economics, Washington DC.
 5. Brunschweiler A., Troller A. (2014), Insight into the Swiss-Sino Free Trade Agreement - A Path to New Business Opportunities, "Jusletter", 16. Juni 2014.
 6. Credit Suisse (2014), Renminbi Hub Switzerland. Switzerland Holds Potential for China's Currency, White Paper Renminbi, November.
 7. Embassy of Switzerland in Beijing (2014), Economic report: China, Ref.: 512.0-2/ BZD/HBD/PIA/HGC/STEYA, November.
 8. Ferrantino M.J. (2010), Policy Anchors: Do Free Trade Agreements and WTO Accessions Serve as Vehicles for Developing-country Policy Reform [in:] Z. Drabek (ed.), Is the World Trade Organization Attractive Enough for Emerging Economies? Critical Essays on Multilateral Trading System, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 9. Free Trade Agreement between the People's Republic of China and the Swiss Confederation.
 10. Hufbauer G., Baldwin R. (2006), The Shape of a Free Trade Agreement Between Switzerland and the United States, Institute for International Economics, Washington DC.
 11. Huynh A., Jaton C. (2014), The Sino-Swiss Free Trade Agreement: What Does the Future Hold? "The Bridge", Issue 37.
 12. Kessler E., Prandini M., Wu J. (2014), Chinese Companies in Switzerland, "Central European Business Review", Vol. 3, No. 3, September.
 13. Lanteigne M. (2014), The Sino-Swiss Free Trade Agreement, "CSS Analyses in Security Policy", No. 147, February.
 14. Lehmann A. (2014), The New Free Trade Agreement Between Switzerland and China, "Jusletter", 16. Juni 2014.
 15. Smith R., El-Anis I., Farrands C. (2013), International Political Economy in the 21st Century. Contemporary Issues and Analyses, Routledge, New York.
 16. Switzerland Global Enterprise (2014), The Sino-Swiss FTA. An Introduction for Chinese Companies, Swiss Business Hub China c/o Embassy of Switzerland, Beijing, July.
 17. "The Bridge" (2013), A Relationship Rich in Milestones, Issue 35.
 18. WTO (2014), Notification of Regional Trade Agreement, WT/REG351/N/1, S/C/N/742.
 19. WTO (2015a), Factual Presentation. Free Trade Agreement between Switzerland and China (Goods and Services). Report by the Secretariat, WT/REG351/1.
 20. WTO (2015b), Free Trade Agreement between Switzerland and China (Goods and Services). Questions and Replies, WT/REG351/2.
 21. [www1] http://www.rtais.wto.org (dostęp: 18.06.2016).
 22. [www2] http://www.trademap.org (dostęp: 18.06.2016).
 23. [www3] http://www.unctadstat.unctad.org/UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology& Classifications.html (dostęp: 26.10.2012).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu