BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fronczek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Na ile polski eksport jest polski? Eksport towarów przemysłowych według koncepcji mierzenia handlu wartością dodaną
How Polish Is Polish Export? The Analysis of Export of The Industrial Goods by The Concept of Measuring Trade in Value Added
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 43-56, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Wartość dodana, Handel zagraniczny
Value added, Foreign trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się fragmentaryzacją produkcji, na skutek czego wartość finalna wytwarzanych przez poszczególne kraje dóbr i usług składa się z krajowej i zagranicznej wartości dodanej. Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian udziału zagranicznej wartości dodanej w polskim eksporcie dóbr przemysłowych w latach 1995-2011 oraz określenie krajów źródłowych jej pochodzenia. W badaniach wykorzystano dane z bazy Trade in Value Added. Wyniki obliczeń pozwoliły stwierdzić, że udział zagranicznej wartości dodanej w eksportowanych przez Polskę dobrach przemysłowych wzrósł z niecałych 19% do prawie 40%. Najbardziej wyraźny był w przypadku maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego, chemikaliów, produktów rafinacji ropy naftowej i metali oraz wyrobów z nich. Zagraniczna wartość dodana pochodziła w 1995 r. głównie z państw Unii Europejskiej (szczególnie Niemiec) i Rosji, a w 2011 r. również z Chin.(abstrakt oryginalny)

Modern world economy is characterized by the fragmentation of the production processes. The final value of goods and services which are produced in different countries contains domestic and foreign value added. The purpose of this article is the analysis of the share of foreign value in the Polish export of the industrial goods in years 1995-2011 and the identification of the countries of origin of this value. The calculations use data from TiVA database. The results show that in the years 1995-2008 the share of value added content in Polish industrial exports grew from 19% to almost 40%. We can observe the highest increase for: machines, transport equipment, chemicals, basic metals and metal products, coke and refined petroleum products. The main sources of origin of the foreign value added, included in these goods were: in 1995 - EU countries (especially Germany) and Russia, in 2011 - Germany, Russia and China.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak Ł., Marczewski K. (2014), Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej, "Unia Europejska.pl", nr 6, s. 6-17.
 2. Arndt S.W. (1997), Globalization and the Open Economy, "The North American Journal of Economics and Finance", No. 8(1), s. 71-79, DOI:10.1016/s1062-9408(97)90020-6.
 3. Arndt S.W. (1998), Super-Specialization and the Gains from Trade, "Contemporary Economic Policy", No. 16(4), s. 480-485, DOI:10.1111/j.1465-7287.1998.tb00535.x.
 4. Arndt S., Kierzkowski H. (2001), Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, Oxford University Press, Oxford.
 5. Banga R. (2014), Linking into Global Value Chains is not Sufficient: Do You Export Domestic Value Added Contents? "Journal of Economic Integration", No. 29(2), s. 267-297, DOI: 10.11130/jei.2014.29.2.267.
 6. Baza TiVA (2016), Measuring Trade in Value Added: An OECD-WTO Joint Initiative, http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative. htm (dostęp: 06.10.2016).
 7. Bems R., Johnson R.C., Yi K. (2011), Vertical Linkages and the Collapse of Global Trade, "American Economic Review", No. 101(3), s. 308-312, DOI:10.1257/aer.101.3.308.
 8. Coe N.M. (2013), Global Value Chains/Global Production Networks: Organizing The Global Economy, Presentation to National Economic Outlook Conference 2014- 2015 in Kuala Lumpur, https://www.mier.org.my/presentations/archives/pdf-restore/ presentations/archives/pdf/DrCoe.pdf (dostęp: 15.06.2016).
 9. Deardorff A. (2001), Fragmentation in Simple Trade Models, "The North American Journal of Economics and Finance", No. 12(2), s. 121-137, DOI:10.1016/s1062- 9408(01)00043-2.
 10. Elms D.K., Low P. (eds.) (2013), Global Value Chains in a Changing World, WTO, Geneva.
 11. Feenstra R.C. (1998), Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy, "Journal of Economic Perspectives", No. 12(4), s. 31-50, DOI:10.1257/jep.12.4.31.
 12. Folfas P. (2016), Światowy i polski handel wartością dodaną - analiza porównawcza, "International Business and Global Economy", nr 35/1, s. 32-43.
 13. Foster-McGregor N., Stehrer R. (2013), Value Added Content of Trade: A Comprehensive Approach, "Economic Letters", No. 120(2), s. 354-357, DOI:10.1016/j.econlet. 2013.05.003.
 14. Fronczek M. (2016), Zmiany poziomu zagranicznej wartości dodanej w eksporcie państw Unii Europejskiej w latach 1995-2011, "International Business and Global Economy", nr 35/1, s. 44-58.
 15. Globerman S. (2011), Global Value Chains: Economic and Policy Issues [in:] Sydor A. (ed.), Global Value Chains: Impacts and Implications, Minister of Public Works and Government Services, Ottawa.
 16. Hummels D., Ishii J., Yi K. (2001), The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade, "Journal of International Economics", No. 54(1), s. 75-96, DOI: 10.1016/s0022-1996(00)00093-3.
 17. International Trade Statistics 2012, WTO, Geneva 2012, www.wto.org/english/res_e/ statis_e/its2012_e/its12_toc_e.htm (dostęp: 10.10.2016).
 18. Johnson R.C., Noguera G. (2012), Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value Added, "Journal of International Economics", No. 86(2), s. 224-236, DOI:10.1016/j.jinteco.2011.10.003.
 19. Jones R.W. (2008), Production Fragmentation and Outsourcing: General Concerns, "Singapore Economic Review", No. 53(3), s. 347-356, DOI:10.1142/S0217590808003026.
 20. Koopman R., Wang Z., Wei S. (2014), Tracing Value Added and Double Counting in Gross Exports, "American Economic Review", No. 104(2), s. 459-494, DOI: 10.1257/aer.104.2.459.
 21. Los B., Timer M., de Vries G. (2015), How Global are Global Value Chains? A New Approach to Measure International Fragmentation, "Journal of Regional Science", No. 55(1), s. 66-92, DOI: 10.1111/jors.12121.
 22. Kaliszuk E. (red.) (2013), Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania, IBRKK, Warszawa.
 23. Ng E. (2010), Production Fragmentation and Business-cycle Comovement, "Journal of International Economics", No. 82(1), s. 1-14, DOI:10.1016/j.jinteco.2010.06.002.
 24. Stehrer R., Foster N., de Vries G. (2012), Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach, "The Vienna Institute for International Economic Studies Working Papers", No. 80, http://www.wiiw.ac.at/value-added-and-factors-in-tradea- comprehensive-approach-dlp-2591.pdf (dostęp: 15.06.2016).
 25. Trade in Value-Added: Concepts, Methodologies and Challenges (joint OECD-WTO note), (2012), OECD-WTO, www.oecd.org/sti/ind/49894138.pdf (dostęp: 10.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu