BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklińska Izabela (Uniwersytet Śląski), Nowak-Brzezińska Agnieszka (Uniwersytet Śląski)
Title
Porównanie algorytmów wnioskowania klasycznego i rozmytego na przykładzie systemu wspomagania decyzji personalnych menedżera
Comparison of Algorithms Classic and Fuzzy Inference on Example of Manager's Personnel Decision Support System
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 21-30, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wnioskowanie statystyczne, Decyzje personalne, Menedżer
Inferential statistics, Personal decisions, Manager
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest porównanie działania algorytmów wnioskowania dwuwartościowego i rozmytego. Artykuł zawiera opis teoretycznych podstaw działania obu algorytmów, użycia każdego z nich w innej wersji systemu wspomagania decyzji menedżera. Następnie pokazano bazę wiedzy oraz dokładny algorytm wnioskowania, a także przykład użycia w praktyce systemu z wnioskowaniem klasycznym. Ostatnią częścią pracy jest opis analizy podobieństw i różnic pomiędzy algorytmami oraz wynikających z niej wniosków. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to compare operation of divalent and fuzzy inference. The article contains describing the theoretical basis of operation of both algorithms and illustrated is to use each of them with a different version of the manager's decision support system. Next is shown knowledge base and accurate inference algorithm and also example of use system of classic inference in practice. The last part of the work is to describe the analysis of the similarities and differences between algorithms and of its conclusions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ćwiklińska I.: Ekspert wspomagający zarządzanie. "Szef Sprzedaży", nr 23. Explanator, Wrocław 2015.
  2. Ćwiklińska I.: System wspomagania decyzji managera. Praca inżynierska, promotor Dr Agnieszka Nowak-Brzezińska, WiiNoM, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2015.
  3. Hopej M.: Podstawy zarządzania. Zakład Systemów Zarządzania i Marketingu, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2010.
  4. Marszałek A.: Inżyniera wiedzy. Wnioskowanie rozmyte. Zakład Inteligencji Obliczeniowej Instytut Informatyki, Politechnika Krakowska, Kraków, s. 4.
  5. Mulawka J.J.: Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996, s. 82.
  6. Signerska J., Bartoszek K.: Logika rozmyta. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
  7. Zimniewicz K.: Podstawy zarządzania. Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania, Poznań 2001.
  8. http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/comarch-sfa/mobile-manager/.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu