BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dukiewicz Tomasz (Uniwersytet Opolski), Spustek Henryk (Uniwersytet Opolski)
Title
Analiza i wartościowanie informacji w procesie decyzyjnym
Analysis and Valuation Information in Decision-Making Process
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 49-60, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie kryzysowe, Proces decyzyjny, Informacja
Crisis management, Decision proces, Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę oceny wartości informacji przekazywanych w postaci komunikatów. Do analizy wykorzystano jedną z metod wielokryterialnej analizy porównawczej. Przedstawiona analiza ma wymierne znaczenie w procesie decyzyjnym, przy istotnym ograniczeniu czasowym. Analiza została poparta przykładem, w którym rozważono grupę komunikatów scharakteryzowanych poprzez zbiór cech o charakterze ilościowo-jakościowym. Zaprezentowana metoda oceny informacji może znaleźć praktyczne zastosowanie w procesie decyzyjnym w ramach zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych. (abstrakt oryginalny)

The article gives the issue of assessment of the value of the information to be provided in the form of messages. Analysis of information is made by using one of the methods of comparative analysis. Significant reduction in time has an impact on the result of analyses. The analysis was supported by an example of an academic, in which a group of messages describes by a set of characteristic of a quantity-quality. The method used to analyze information can find practical application in the decision-making process in the framework of crisis management in emergency situations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andenberg M.R.: Cluster analysis for applications. Academic Press, New York 1973.
 2. Arrow K.J.: Social Choice Reexamined, Vol. I, II. New York 1997.
 3. Darilek R.E., Perry W.L., Bracken J., Gordon J., Nichiporuk B.: Measures of Effectiveness for the Information-Age Army. RAND Corporation, Santa Monica 2001.
 4. Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa 1998.
 5. Gowda C.K., Krishna G.: Disaggregation clustering using the concept of mutual nearest neighborhood. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 12, 1978.
 6. Gower J.D.: A general coefficient of similarity and some of the properties. "Biometrics", Vol. 27, 1971.
 7. Korzeniowski L., Pepłoński A.: Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność. EAS, Kraków 2005.
 8. Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R.: Analiza informacji. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2012.
 9. Mażbic-Kulma B., Kałuszko A., Krakowski K., Spustek H., Strzoda M., Ziółkowski A.: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w procesie dowodzenia. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007.
 10. Medin D., Smith E.: Categories and concepts. Harvard University Press, Cambridge 1981.
 11. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa 1990.
 12. Oleński J.: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003.
 13. Panek T.: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 14. Regan G.: Błędy militarne. VASCO, Warszawa 1992.
 15. Shannon C.: A Mathematical Theory of Communication. "The Bell System Technical Journal", Vol. 27, 1948.
 16. Turski W.M.: Propedeutyka informatyki. PWN, Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu