BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gembalska-Kwiecień Anna (Politechnika Śląska), Żurakowski Zbigniew (Politechnika Śląska)
Title
Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego
Causes and Effects of Occupational Burnout
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 73-83, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wypalenie zawodowe, Stres psychologiczny, Praca w stresie
Professional burnout, Psychological stress, Work under pressure
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zajęto się problemem wypalenia zawodowego. Przedstawiono charakterystykę wypalenia zawodowego. Pokazano także przyczyny powstania tego niekorzystnego zjawiska oraz jego skutki. (abstrakt oryginalny)

The article dealt with the problem of burnout. Shows the characteristics of burnout. Shows the causes resulting in the emergence of this negative phenomenon and its effects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J.: Praca poglądowa na temat wypalenia zawodowego. "Postępy Psychiatrii i Neurologii", Warszawa 2005.
 2. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 3. Aronson E.: Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 1998.
 4. Bilska E.: Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. "Niebieska Linia", nr 4, 2004.
 5. Bilska E.: Profilaktyka wypalenia zawodowego. "Niebieska Linia", nr 5, 2008.
 6. Gembalska-Kwiecień A., Zając E.: Stres w pracy, jego przyczyny i konsekwencje. "Śląskie Wiadomości Elektryczne", nr 3(60), 2005.
 7. Gembalska-Kwiecień A., Zając E.: Stres zawodowy. "Praca Zdrowie Bezpieczeństwo", nr 2, 2005.
 8. Gembalska-Kwiecień A.: Stres zawodowy w górnictwie. Kwartalnik Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie", nr 4, Katowice 1996.
 9. Kamrowska A.: Wypalenie zawodowe. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych, www.pml.strefa.pl/ePUBLI/136/15.pdf, 7.04.2015.
 10. Ksiądzyna M.: O wypaleniu zawodowym, http://www.topmenedzer.pl/2009/01/ wypalenie-zawodowe/, 7.04.2015.
 11. Litzke S.M.: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańskie Wydawnictwo Psycho-logiczne, Gdańsk 2007.
 12. Maslach Ch.: Pokonać wypalenie zawodowe: sześć strategii poprawienia relacji z pracą. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 13. Maslach Ch.: Wypalenie się: utrata troski o człowieka, [w:] Zimbardo P.G., Ruch F.L.: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1994.
 14. Piekarska J.: Rozmowa z psychologiem społecznym, www.pracaizdrowie.com.pl/content/ view/135/38/, 7.04.2015.
 15. Sęk H.: Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie. PWN, Warszawa 2004.
 16. Skoczek K.: Wypalenie zawodowe: przyczyny i objawy. Sposoby na wypalenie zawodowe, http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/dusza/wypalenie-zawodowe-przyczyny-objawy-sposoby-na-wypalenie-zawodowe_42426.html, 7.04.2015.
 17. Starostka E.: Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy i konsekwencje dla funkcjonowania społecznego jednostki, www.psychologia.net.pl/artykul.php?level= 245, 7.04.2015.
 18. Terelak J.: Psychologia stresu. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
 19. Wypalenie zawodowe i jego objawy, http://klinikastresuben.pl/pl/pomoc-terapeu tyczna/wypalenie-zawodowe/, 7.04.2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu