BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okuniewicz Katarzyna (Wroclaw University of Economics, Poland, Phd student)
Title
Selected Aspects of Performing the Personnel Function in Small Food Service Enterprises
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 57-70, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Personalna funkcja przedsiębiorstwa, Polityka personalna, Usługi żywieniowe, Jakość żywności
Company's personnel function, Personnel policy, Food services, Food quality
Note
summ.
Abstract
Performing the personnel function in a small food service enterprise depends largely on how the human is ranked in the organization, as well as on the management staff's approach to forming and exploiting the human potential. This involves creating favorable circumstances to perform this function, which entails examining specific variables (factors) that have an impact on how it is shaped. The study analyzes and assesses selected components of the personnel function in relation to food quality growth in small food service enterprises with use of the results of the empirical research conducted in restaurants located in Lower Silesia. The results obtained from the research were used as the basis for specifying the reality of performing the personnel function in the analyzed food service establishments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojnicki, W., Bałasiewicz, A. (2005). Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 2. Cierniak-Emerych, A. (2010). Partycypacja pracownicza wyznacznikiem zmian w sferze personalnej przedsiębiorstw. In: J. Puchalski (Ed.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi (p. 11-31). Wrocław: Wyd. WSH.
 3. Costin, H. (1999). Strategies for Quality Improvement. Orlando: Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers Orlando.
 4. Dobrzański, K. (2001). Kształtowanie postaw partycypacyjnych w zarządzaniu. In: S. Rudolf (Ed.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju? (p. 267). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Gableta, M. (2003). Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 6. Gableta, M. (editor). (2006). Potencjał pracy przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 7. Gableta, M., Cierniak - Emerych, A. (2011). Wytyczne Unii Europejskiej źródłem przełomu w obszarze zarządzania ludźmi. Przegląd Organizacji, 3, p. 31.
 8. Gajewski, A.S. (2007). Wstęp do zarządzania jakością. Tarnów: Wyd. WMSE.
 9. Juran, J.M., Godfrey, A.B. (1993). Yuran's Quality Handbook. New York: Wyd. McGraw-Hill.
 10. Kostera, M. (1999). Zarządzanie personelem. Warszawa: Wyd. PWE.
 11. Lichtarski, J. (2000). Funkcja personalna a zarządzanie personelem. In: T. Listwan (Ed.), Zarządzanie kadrami - perspektywy badawcze i praktyka (s. 237-242). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 12. Lichtarski, J. (red.). (2003). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 13. Ochremiak, A. (2014). Rynek pracodawcy czy rynek pracownika - trendy i liderzy w branży produkcyjnej. Retrieved from www.jobfitter.pl/wynagrodzenie/rynek-pracodawcy-czy-rynek-pracownika-trendy-i-liderzy-w-branzy-produkcyjnej.
 14. Stabryła, A. (1996). Zarządzanie rozwojem firmy. Kraków: Księgarnia akademicka.
 15. Sułkowski, S. (editor). (2005). Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 16. Turlejska, H., Pelzner, U., Konecka-Matyjek, E., Wiśniewska, K. (2003). Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Warszawa: Wyd. FAPA.
 17. Wiśniewska, M. (2004). Kodeks żywnościowy. Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej, Gdańsk: Wyd. ODDK.
 18. Wiśniewska, M., Malinowska, E. (2011). Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty. Warszawa: Wyd. Difin.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu