BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podobiński Mateusz (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Multicriterial Evaluation of Applying Japanese Management Concepts, Methods and Techniques
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 85-95, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Japoński styl zarządzania, Kryteria oceny, Metodologia oceny
Japanese management style, Evaluation criteria, Assessment methodology
Note
summ.
Abstract
Japanese management concepts, methods and techniques refer to work organization and improvements to companies' functioning. They appear in numerous Polish companies, especially in the manufacturing ones. Cultural differences are a major impediment in their implementation. Nevertheless, the advantages of using Japanese management concepts, methods and techniques motivate the management to implement them in the company. The author shows research results, which refer to advantages and disadvantages of using Japanese management concepts, methods and techniques in a Polish productive company in Dolnośląskie Province. There still remains the question of which evaluation criteria can be used to assess the use of Japanese management concepts, methods and techniques. The author shows six criteria. The article presents the scoring method of evaluating the Japanese management concepts, methods, techniques, which are based on presented criteria. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerska, M., Szpitter, A. (2010). Koncepcje zarządzania Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Gierszewska, G., Romanowska, M. (1997). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Jens, J., Kristensen, K., Kanji, G. (2004). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 4. Krasiński, M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 5. Liker, J., Franz, J. (2013). Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia Jak osiągnąć znakomite wyniki dzięki strategii i operacyjnej doskonałości. Warszawa: MT Biznes.
 6. Locher, D. (2012). Lean w biurach i usługach Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym. Warszawa: MT Biznes.
 7. Przybyła, M. (2003). Organizacja i zarządzanie Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 8. Prymon, M. (2010). Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 9. Skalik, J., Bełz, G. (2011). Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 10. Stańczyk-Hugiet, E., Lichtarski, J., Piórkowska, K. (2011). Management Functions. Strategies. Methods. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 11. Strużycki, M. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu