BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrostek Mariusz (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Labor Quality in an Enterprise as a Subject of Research
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 97-109, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Jakość pracy, Podejście oparte na zasobach, Teoria przedsiębiorstwa
Quality of work, Resource Based View (RBV), Enterprise theory
Note
summ.
Abstract
Labor which has been evolving together with a human being since the dawn of time very often becomes highly organized, e.g. in form of an enterprise. One of the enterprise theories refers to its resources and the way they are used. Concentrating on these issues, I am enabled to examine the labor quality as a set of skills and competences realized by a human within the organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerniachowicz, B. (2012). Zasoby przedsiębiorstwa jako czynniki kreowania przewagi konkurencyjnej. In: B. Mikuła (Ed.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Kolman, R. (2009). Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa: Placet.
 3. Kotarbiński, T., (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław-Warszawa-Kraków: ZNIO WPAN.
 4. Kunasz, M. (2006). Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. Gospodarka Narodowa, 10, 33-48.
 5. Lichtarski, J. (2003). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 6. Noga, A. (2011). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Obłój, K. (2001). Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Oleksyn, T. (2010). Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi. In: T. Wawak (series editor), Komunikacja i jakość w zarządzaniu: vol. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Panek, M. (2002). Determinanty jakości pracy człowieka, a filozofia TQM. In: T. Wawak (series editor), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie: vol. 5. Zarządzanie pracą. Kraków: Wydawnictwo IE UJ.
 10. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: ZNIO.
 11. Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Lublin: Wyd. UMCS.
 12. Tkaczyk, S., Wierzbicki, J. (2002). Jakość - determinanta poprawy produktywności. In: T. Wawak (series editor), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie: vol. 6. Determinanty jakości a efektywność procesów. Kraków: Wydawnictwo IE UJ.
 13. Ujwary-Gil, A. (2009). Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa - całościowe ujęcie i kierunek dalszych badań. Przegląd Organizacji, 6, 24-27.
 14. Wawak, S. (2007). Analiza pojęcia jakości pracy. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 727.
 15. Wawak, T. (2002). Jakość a zarządzanie pracą. In: T. Wawak (series editor), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie: vol. 5. Zarządzanie pracą. Kraków: Wydawnictwo IE UJ.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu