BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flak Olaf (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland)
Title
A Method of Estimating the Determinant of Enterprise Competetiveness
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 113-127, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, Strategia konkurencji, Przewaga konkurencyjna
Competitiveness, Competitive potential of enterprises, Competition strategy, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
The aim of the article is to propose a method for estimating the determinant of enterprise competitiveness, based on the Competitiveness Integrated Model and the Company Competitiveness Barometer. The article presents a description of The Competitiveness Integrated Model, the current status of research of the Company Competitiveness Barometer, definition and algorithms for estimating the determinant of enterprise competitiveness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok, H. (2001). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Metody zarządzania. Katowice: Wydawnictwo AE.
 2. Bień, W., Dobiegała-Korona, B., Duczkowska-Piasecka, M., Kasiewicz, S., Pierścionek, Z. (1997). Skuteczne strategie. Warszawa: Wydawnictwo CIM, 143-144.
 3. Boschma, R.A. (2005). Proximity and Innovation: A Critical Assessment. Regional Studies, 39(1), 61.
 4. Bossak, J.W., Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 5. Czakon, W. (2010). Hipoteza bliskości. Przegląd Organizacji, 9, 16.
 6. Flak, O., Głód, G. (2012). Konkurencyjni przetrwają. Warszawa: Difin
 7. Flak, O., Głód, G. (2014). Barometr Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wyniki badań empirycznych. Przegląd Organizacji, 1, 12-14.
 8. Flak, O., Głód, G. (2014). Concept Research of the Competitiveness of Enterprises in Selected Countries in the European Union. In: S. Majtan (Ed.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 (pp. 86-92). Bratysława: Vydavateľstvo EKONÓM.
 9. Flak, O., Głód, G. (2014 in print). Koncepcja i przykład metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 10. Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo AE.
 11. Kilmas, P. (2012). Operacjonalizacja bliskości organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 260, 195-205.
 12. Lombana, J.E. (2006). Competitiveness and Trade Policy Problems in Agricultural Export, Goringen: University of Gotingen.
 13. Olszewska, B., Piwoni-Krzeszowska, E. (2004). Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. In: A. Szplit (Ed.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie (p. 507). Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 14. Pierścionek, Z. (2005). Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 2, 9.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu