BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klotz Michael
Title
Information Society: A comparative Analysis of Poland and Germany
Społeczeństwo informacyjne: analiza porównawcza dla Polski i Niemiec
Source
Trends in the World Economy, 2012, vol. 4, s. 109-124, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
New Challenges in the Contemporary World Economy
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Statystyka publiczna, Analiza porównawcza
Information society, Information and Communication Technology (ICT), Public statistics, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja społeczeństwa informacyjnego, zarówno w nauce jak i w polityce, jest szeroko rozpowszechniona. wciąż trudno jednak dokonać jej operacjonalizacji. W rozdziale tym porównano stan społeczeństwa informacyjnego w Polsce i niemczech i podjęto próbę zidentyfikowania jego różnic i podobieństw. w tym celu użyto danych statystycznych dotyczących wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ict) przez osoby prywatne, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Źródłem tych danych jest eurostat, urząd statystyczny Unii europejskiej. Metodologicznym fundamentem są założenia wpływu na podaż i użytkowanie pochodzące z unijnego benchmarkingu ramowego "i2010" i zastosowane do budowy podstawy danych. Z analizy wynika stosunkowo zaawansowany etap rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Niemczech w porównaniu z Polską. Podobieństwa w rozwoju dotyczą łączności, użytkowania internetu oraz upowszechniania mobilnych środków komunikacyjnych. wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ict) w edukacji jest natomiast bardziej rozpowszechnione w Polsce niż w Niemczech.(abstrakt oryginalny)

The ongoing transformation of developed ndustrialized countries is labelled with terms like "postindustrialism", "informationalism", and "information society" , which refer to the shift from material production to information-processing activities, from standardized mass production to flexible customized production" , and the increasing amount of information required to handle in most jobs. And these jobs are more and more performed by the so called "information workers". They collaborate within an economy, which is "based less on the location of natural resources, cheap and abundant labour, or even capital stock, and more and more on the capacity to create new knowledge and apply it rapidly, via information processing and telecommunications, to a wide range of human activities in ever-broadening space and time". These changes are caused by the rapid developments in the fields of information and communication technology (ICT ).(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Carnoy M., Castells M., Cohen S.S., Cardoso F.H., The New Global Economy in the Information Age: Reflections on Our Changing World, The Pennsylvania State University Press, University Park 1993.
  2. Castells M., The Informational Economy and the New International Division of Labor, in: M. Carnoy, M. Castells, S.S. Cohen, F.H. Cardoso, The New Global Economy in the Information Age: Reflections on Our Changing World, The Pennsylvania State University Press, University Park 1993.
  3. Castells M., The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture, Vol. I-III , 2nd ed., Wiley-Blackwell, West Sussex/UK, Vol. I -II 2009, Vol. III 2010.
  4. European Commission: i2010 High Level Group - Benchmarking Digital Europe 2011-2015, a Conceptual Framework, Issue No. 27, October 2009.
  5. Federal Ministry of Economics and Technology: iD2010 - Information Society, Germany 2010 Action Programme by the Federal Government, 2006.
  6. Geomina T., Nepelski D. et al., The 2010 Report on R & D in ICT in the European Union, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, JRC 57808, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
  7. Klotz M., Von der Informationsgesellschaft zum Informationsarbeiter, ed. M. Klotz, SI MAT Working Paper Series No. 2, FH Stralsund, SI MAT Stralsund Information Management Team, Stralsund 2009.
  8. Piatkowski M., Information Society in Poland - A Prospective Analysis, Warsaw 2004.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu