BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Selected Aspects of the Telecommunication Market - Examples of Poland and Denmark
Wybrane aspekty rynku telekomunikacyjnego na przykładzie Polski i Danii
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 9-14, bibl.9 poz.
Keyword
Prawo telekomunikacyjne, Rynek telekomunikacyjny
Telecommunication law, Telecommunication market
Note
summ., streszcz
Country
Dania, Polska
Denmark, Poland
Abstract
W artykule zaprezentowano podstawy prawne regulujące rynki telekomunikacyjne krajów Unii Europejskiej. Celem artykułu jest zaprezentowanie kształtu rynku telekomunikacyjnego polskiego na tle rynku telekomunikacyjnego duńskiego. Mimo że podstawy prawne są takie same dla rynków telekomunikacyjnych krajów UE, to rozwój poszczególnych rynków jest zdecydowanie różny. W podsumowaniu wskazano, jakie kolejne kroki są planowane dla rozwoju jednolitego rynku telekomunikacyjnego UE.(abstrakt oryginalny)

The article presents the legal basis for regulating the telecommunications markets of the European Union countries. The aim of the article is to present the shape of the Polish telecommunications market compared to the Danish telecommunications market. Although the legal basis for the telecommunications markets of EU countries is the same, but the development of individual markets varies widely. In the summary further steps planned for the development of a single EU telecoms market are being indicated. Keywords: telecommunication market, telecommunication law.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czaplewski, M. (2007). E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  2. Czyżak, M. (2014). Wybrane aspekty gospodarowania częstotliwościami i ich prawnej ochrony. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (112, T. 1 Nowa gospodarka-spojrzenie interdyscyplinarne.), 19-28.
  3. Drab-Kurowska, A. (2006). Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie. Święto-krzyskie Centrum Edukacji na Odległość. Zesz. Nauk., 2, 197-201.
  4. Dziembek, D. (2010). Usługi cloud computing we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (58 E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II), 289-297.
  5. Kotylak, S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (35, cz. 2 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2), 121-135.
  6. Kuczera, K. (2012). Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Handel Wewnętrzny, (specjalny lipiec-sierpień] tom 3), 200-209.
  7. Solek, A.; Kuder, D. (2010). Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej, in: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, cz. I, Wyd. US, Szczecin.
  8. https://prkonsumenckie.wordpress.com, A. Hryńko [9.01.2016].
  9. www.uke.gov.pl [10.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu